- -
UPV
 
Prefaci

Prefaci

Un dels reptes als quals s’enfronta la universitat és el de gestionar la diversitat i oferir a tota la comunitat universitària respostes a les necessitats que es plantegen en aquest àmbit. El multilingüisme, com a part integrant de la diversitat lingüística, suposa una font d’enriquiment per a persones i institucions i, alhora, és una aposta per al futur.

La Universitat Politècnica de València, com a institució europea d’educació superior, té la responsabilitat d’integrar la tendència de fer servir l’anglès com a llengua de comunicació internacional amb la promoció de l’ús de les llengües oficials de la UPV, i especialment de la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana: el valencià.  No debades, l’article 3 dels Estatuts de la UPV, sobre la responsabilitat social corporativa de la nostra institució, n’estableix un dels compromisos: potenciar l’ús del valencià en l’ensenyament i en l’administració.

Alhora, la nostra universitat ha de regir-se pel principi de transparència lingüística, concepte clau en la gestió del multilingüisme, que consisteix a fer pública, abans del començament d’una activitat (docent o no), la informació sobre quina serà la llengua que utilitzaran les persones que la despleguen o la condueixen.

Per tot això, la UPV considera que cal establir uns criteris d’ús de les llengües que ajuden els membres de la comunitat universitària a gestionar el multilingüisme en el seu treball diari i que, al mateix temps, els oferisquen models que els donen seguretat a l’hora d’emprar les diverses llengües.

Desitge que aquest manual, que naix en el pla de treball de la Comissió de Política Lingüística i MultilingUisme de la UPV i que va ser presentat en Consell de Govern d'aquesta universitat el dia 28 d'abril de 2016, us resulte útil i contribuïsca a fer una universitat més multilingüe i més europea.

 

Francisco José Mora Mas

Rector


EMAS upv