- -
UPV
 
Microwebs

La UPV disposa d’una eina com són les microwebs, que permeten que, tant PAS com PDI, puguen crear pàgines web, amb la qual cosa s’aconsegueix obtenir webs riques en continguts i en serveis.

 

6.1. Criteris lingüístics i de comunicació a les microwebs


Les microwebs estan dissenyades per a suportar diverses llengües i tenen incorporat l’estil corporatiu de la UPV.


Atès que aquestes aplicacions són la porta d’entrada a tota mena de serveis que s’ofereixen des de la UPV, cal que estiguen en valencià i en castellà i, en molts casos també en anglès.


EMAS upv