- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
9. Transparència lingüística

LA TRANSPARÈNCIA LINGÜÍSTICA

 

La transparència lingüística consisteix a fer pública, abans del començament d'una activitat, la informació sobre quina serà la llengua que utilitzaran les persones que la despleguen o la condueixen.

Podem descriure dos àmbits fonamentals d'aplicació en la vida universitària:

* La transparència lingüística en la docència consisteix a fer pública, quan comença la matrícula en les titulacions oficials, la informació sobre quina serà la llengua que el professorat utilitzarà a l'aula en cada assignatura.

* La transparència lingüística en l'activitat universitària fa referència al manteniment de la llengua en què, segons s'ha fet públic, s'impartirà una conferència, un curs de formació permanent, un curs de formació per al PAS o qualsevol altre tipus d'activitat universitària.

La UPV ha de garantir que les activitats que s'hi duen a terme ho fan en la llengua en què, prèviament, han sigut anunciades. Així, la llengua vehicular d'una activitat no pot ser objecte de negociació ni es pot modificar, sinó que és vinculant, ja que la llengua en què es vehicula cada activitat és una informació pública que s'ha de conèixer amb antelació, i l'incompliment generaria inseguretat lingüística en els membres de la comunitat universitària.


EMAS upv