- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Capacitació per a l'ensenyament

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

 
Cursos MOOC dels nivells B2, C1 i C2
Què són els MOOC dels nivells B2, C1 i C2?

Es tracta de cursos massius en línia en obert (MOOC) per a la preparació dels nivells B2 (Intermedi), C1 (Suficiència) i C2 (Superior) de valencià, a través de la plataforma UPV[X]. Consten d'una selecció de continguts d'ortografia, morfosintaxi i lèxic propis d'aquests nivells que solen presentar alguns dubtes en l'ús habitual de la llengua.

Quan s'inicien els cursos MOOC dels nivells B2, C1 i C2?

Els cursos estan oberts durant tot l’any i es pot fer la inscripció en qualsevol moment. Només cal disposar d’un compte de Gmail. L’accés al contingut està disponible perquè es puga treballar de manera autònoma i al ritme que es marque l’aprenent. Durant aquest període, no hi ha suport en els fòrums per part de l’equip docent. D’altra banda, l’equip docent dóna suport en els fòrums durant dos períodes a l’any: setembre-novembre i març-maig, tot fent-los coincidir amb el període de preparació de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) i de la Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Valencià (CieaCOVA).

Des de gener de 2016, i, d’acord amb la política d’edX, no s’expedeixen credencials amb validesa acadèmica, ja que s’està treballant perquè es puguen substituir les credencials per uns altres certificats de pagament, amb un preu assequible, que aporten més valor a l’estudiant.

Inscripció oberta

EMAS upv