- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
3. Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana 2006
Servei de Promoció i Normalització Lingüística Normativa LEGISLACIÓ GENERAL 3. Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana 2006  ...

TÍTOL PRIMER. La Comunitat Valenciana


Article sext


1. La llengua pròpia de la Comunitat Valenciana és el valencià.


2. L’idioma valencià és l’oficial a la Comunitat Valenciana, igual que ho és el castellà, que és l’idioma oficial de l’Estat. Tots tenen dret a conéixer-los i a usar-los i a rebre l’ensenyament de l’idioma valencià i en l’idioma valencià.


8. L’Acadèmia Valenciana de la Llengua és la institució normativa de l’idioma valencià.


Article nou


2. (...) Així mateix, els ciutadans valencians tindran dret a dirigir-se a l’Administració de la Comunitat Valenciana en qualsevol de les seues dos llengües oficials i a rebre resposta en la mateixa llengua utilitzada.


TÍTOL III. La Generalitat


CAPÍTOL VI: De les altres institucions de la Generalitat


Secció Primera: De les institucions comissionades per les Corts


Article 41


L’Acadèmia Valenciana de la Llengua


L’Acadèmia Valenciana de la Llengua, institució de la Generalitat de caràcter públic, té per funció determinar i elaborar, si escau, la normativa lingüística de l’idioma valencià.


La normativa lingüística de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua és d’aplicació obligatòria a totes les administracions públiques de la Comunitat Valenciana.
Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana 2006: text complet

EMAS upv