- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
Polimèdia
En aquests vídeos de Polimèdia s'expliquen temes de gramàtica, com ara els possessius, l'article neutre, els pronoms personals, etc. Es tracta de continguts multimèdia adients com a reforç i complement a l'ensenyament presencial. L'objectiu d'aquests vídeos és donar suport a la docència i a l'autoaprenentatge.

EMAS upv