- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
Resultats de les proves

Publicació de resultats

 

D’acord amb la convocatòria marc de la CIEACOVA de les proves d’acreditació, les persones que s’han realitzat les proves a la UPV poden consultar els resultats, parcials i globals, enl’enllaç https://www.upv.es/pls/soalu/sic_spnl_not.vernota,en les dates següents:

 

·       - El 2 de juny de 2021, la nota de la prova oral dels nivells B1, C1

·       -  El 3 de juny de 2021, la nota de la prova oral dels nivells A2, B2 i C2

·        - A partir del dia 7 de juliol de 2021, la nota global.

 

En aquestes dates, la UPV informarà per correu electrònic que ja es poden consultar els resultats de les proves en l’enllaç esmentat.

 

Procediments de vista de la prova i procediment de reclamació

 

A partir de la publicació de la nota global, s’obrin els terminis per a poder iniciar dos procediments: el procediment de vista de la prova i el procediment de reclamació.

 

 

a)   Per a iniciar el procediment de vista de la prova, la persona examinanda pot sol·licitar que li siga mostrada la prova. La sol·licitud s’ha de fer en el termini de 2 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció de la publicació de resultats de la nota global: els dies 8 i 9 de juliol. Fins al 14 de juliol es comunicarà el procediment de vista de la prova. Aquest procediment inclou exclusivament la vista de l’examen.

 En  el cas de la UPV, la sol·licitud de vista de la prova s’ha de fer per mitjà de la seu electrònica de la UPV: https://sede.upv.es/oficina_tactica/#/inicio.

 

 

b)     Per a iniciar el procediment de reclamació, la persona examinanda pot sol·licitar la reclamació de la qualificació de la seua prova del 12 al 19 de juliol. La reclamació s’ha de presentar per registre d’entrada de la universitat. En la reclamació, la persona examinanda pot sol·licitar la segona correcció d’un o més exercicis, d’una o més àrees, o de l’examen complet. La sol·licitud de reclamació de la qualificació ha de ser motivada suficientment, en cas contrari no es prendrà en consideració.

 

Les sol·licituds de vista de la prova i reclamació presentades abans que comence el termini es consideraran nul·les per extemporànies.


EMAS upv