- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
01/06/20
Notícia
Aprèn valencià des de casa: exercicis del C1 amb solucionari
Els exercicis poden ajudar a la preparació de les proves d’acreditació de valencià.

 

La UPV, per mitjà del Servei de Promoció i Normalització Lingüística, ofereix exercicis del nivell C1 (Suficiència) de Valencià amb les claus corresponents, dins de l’apartat d’exercicis amb solucionari, com un dels recursos d’Aprèn valencià des de casa.

 

Els exercicis poden ajudar a la preparació de les proves d’acreditació de la CIEACOVA (cieacova.com) o de la JQCV (www.jqcv.gva.es/va), o altres proves de valencià.

 

Continguts

 

En el nivell C1, hi ha exercicis d’ortografia, morfosintaxi i lèxic, amb les claus corresponents, per a ajudar a la preparació de les àrees de comprensió oral i expressió escrita i de coneixements gramaticals i lèxics de les proves d’acreditació:

 

  • ORTOGRAFIA: grafies i sons, vocalisme; síl·laba, diftong, accentuació i dièresi; elisió, apostrofació i contracció; consonantisme; la lletra h, convencions gràfiques
  • MORFOSINTAXI: el substantiu i l’adjectiu; els determinants; els pronoms personals; els pronoms relatius; les preposicions; les conjuncions; l’adverbi; la flexió verbal, sintaxi verbal
  • LÈXIC: les relacions lexicosemàntiques; refranys, locucions i frases fetes

 

Destinataris: totes aquelles persones que hi estiguen interessades.

 

També hi ha exercicis autocorrectius dels nivells A2, B1 i C2. Els exercicis han sigut elaborats pel professorat de formació del Servei de Promoció i Normalització Lingüística.

 

Més informació: Exercicis amb solucionari

 

Servei de Promoció i Normalització Lingüística

www.upv.es/bondia

spnl@upv.es

Facebook: /spnlbondia

Twitter: @spnlbondia

Instagram: @spnlbondia

 


EMAS upv