- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
27/10/21
Notícia
Ajudes a TFG, TFM i tesis doctorals en valencià

El termini per a demanar les ajudes als estudiants finalitza el 17 de novembre

La Universitat Politècnica de València, per mitjà del Servei de Promoció i Normalització Lingüística (SPNL), convoca ajudes adreçades a l’alumnat per a la realització en valencià del treball final de grau, el treball final de màster o la tesi doctoral d’estudis oficials.

L’extracte de la convocatòria s’ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i la convocatòria, en la pàgina web de l’SPNL.

Convocatòria anual: hi ha una convocatòria única per curs acadèmic, que atendrà tots els treballs realitzats des de la finalització del termini de la convocatòria anterior. La convocatòria es publica anualment entre el 15 i el 31 d'octubre, d’acord amb la carta de serveis de l’SPNL.

 

Destinataris, requisits, modalitats i sol·licituds

 

Extracte de la convocatòria publicat en el DOGV: en aquest enllaç

Informació de la convocatòria (bases, sol·licitud i certificat del director o directora del treball): http://bit.ly/2Xtz9iD

 

Més informació

Servei de Promoció i Normalització Lingüística

www.upv.es/bondia

spnlajudes@upv.es

Facebook: /spnlbondia

Twitter: @spnlbondia

Instagram: @spnlbondia


EMAS upv