- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
03/05/21
Notícia
Resolució definitiva de la convocatòria d’ajudes adreçades al PDI i el PI per a promoure l’ús del valencià

Les ajudes corresponen al segon quadrimestre del 2020-2021.

En data 3 de maig de 2021 s’han publicat les resolucions definitives de les ajudes per apromoure l’ús del valencià en l’activitat docent i investigadoracorresponents al segon quadrimestre del curs 2020-2021 adreçadesal personal docent i investigador (PDI) i el personal investigador (PI):materials docents, treballs d’investigació, assignatures en valencià per primera vegada i assignatures en valenciàper segona vegada.

 

Podeu consultar les resolucions definitives en l’apartat les ajudes > resolucions.

 

La propera convocatòria d’ajudes per al PDI i el PI, d’acord amb la carta de serveis, tindrà lloc entre el 15 i el 30 de setembre de 2021 i es publicarà a la web de l’SPNL.

 

Més informació

Servei de Promoció i Normalització Lingüística

www.upv.es/bondia

spnlajudes@upv.es

Facebook: /spnlbondia

Twitter: @spnlbondia

Instagram: @spnlbondia


EMAS upv