- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
07/04/20
Notícia
Aprovat el Pla de Multilingüisme en la Docència 2020-2023

L’objectiu és ajudar les ERT de la UPV a incrementar els crèdits de docència en valencià i en anglès.

El passat 27 de febrer la UPV  va aprovar en Consell de Govern el Pla de Multilingüisme en la Docència 2020-2023, el qual té com a objectiu ajudar les entitats responsables de títols (ERT) de la UPV a incrementar l’oferta de crèdits de docència en valencià i en anglès, en la mesura de les seues possibilitats organitzatives.

Aquest Pla té un horitzó de treball de tres cursos acadèmics, i una doble finalitat: d’una banda, reduir la desigualtat per motius de llengua entre les persones de la comunitat universitària; i, d’una altra banda, valorar la diversitat cultural, en la línia de la meta 4.7 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030, aprovats per l’ONU.

A més, amb aquest Pla la UPV contribueix al desenvolupament del multilingüisme al si de la comunitat universitària, ja que la potenciació del valencià i de l’anglès com a llengües de docència incideix positivament en la formació plurilingüe de l’alumnat. Aquest fet té un doble avantatge: a més d’incrementar les oportunitats d’ocupabilitat dels diplomats (que poden optar a llocs de treball en la docència, en la funció pública, en altres territoris de l’àmbit lingüístic, en el context europeu i global, en determinats camps professionals de l’àmbit privat, etc.), es milloren les seues habilitats de comunicació.

Més informació: Pla de Multilingüisme en la Docència 2020-2023

Servei de Promoció i Normalització Lingüística

www.upv.es/bondia


EMAS upv