- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
28/05/18
Notícia
L’SPNL informa: Campus Vives de Plurilingüisme - Tallers Intensius de Llengües i Cultures

Els tallers tindran lloc del 2 al 26 de juliol al campus de Tarongers de la Universitat de València.

Què és el Campus Vives de Plurilingüísme?

El Campus Vives de Plurilingüisme és una iniciativa conjunta de la Xarxa Vives d'Universitats i la Universitat de València, amb l'objectiu d'oferir tallers intensius de diverses llengües i cultures al personal i a l'estudiantat de totes les universitats de la Xarxa.

Aquests tallers són una bona oportunitat per a conèixer llengües i cultures a través dels dinamitzadors que les parlen, les coneixen i les viuen. Per als que tingueu previst fer una estada internacional, especialment, pot ser una bona manera de conèixer les particularitats de la cultura que us acollirà.

Els objectius de cada taller són promoure el coneixement de la llengua i la cultura del taller, els valors del plurilingüisme i l'estatus del valencià com a llengua pròpia de l'activitat acadèmica. Les llengües de treball, doncs, seran la pròpia de cada taller i el valencià.

S’hi ofereixen tallers de llengua i cultura croates, búlgares, ucraïneses, poloneses, russes, romaneses, italianes, alemanyes i xineses.

L'assistència als tallers no se certificarà ni es convalidarà per crèdits.

Una vegada començats els tallers, els dinamitzadors podran proposar als participants canvis de grup, per millorar-ne el funcionament, sobretot si s'hi detecten nivells molt heterogenis.

La falta d’assistència injustificada a la primera sessió o durant dues sessions consecutives o tres d’alternes comporta la baixa en el taller. La justificació, si escau, de faltes d'assistència es presentarà en la primera sessió possible a la persona dinamitzadora del taller, a la qual correspondrà la decisió d'acceptar-la o no.

Qui s’hi pot inscriure?

Tota la comunitat universitària de la Xarxa Vives, inclosos els membres d'Alumni.

On es faran els tallers?

A les aules del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València (Edifici Beatriu Civera, c. del Serpis, 29).

Quan es faran?

Del 2 al 26 de juliol, de dilluns a divendres, en sessions diàries de 90 minuts. El 13 de juliol no hi haurà tallers (proves del DELE).

Com i quan m'hi puc inscriure?

A partir del 28 de maig, al web www.spluv.es/tallers.

Quant costa?

L’assistència als tallers és gratuïta per a tota la comunitat universitària de la Xarxa Vives.


EMAS upv