- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
16/11/17
Notícia
La microweb de l’SPNL s’actualitza per millorar la comunicació amb els usuaris

Els canvis són continus en la interfície i els continguts.

La reorganització de la microweb de l’SPNL, amb canvis de l’estructura i classificació dels apartats de l’índex, inclusió de quadres resum i imatges de capçalera de temes cabdals o l’establiment d’un sistema automàtic de resposta telefònica, arran del pla de milloraPM14APNL01 (“Millora de la informació que reben els usuaris de la unitat”),va permetre fer un salt de qualitat en la informació que rebien els usuaris dels serveis que ofereix l’SPNL.

El 2017, la microweb ha continuat el procés per millorar la comunicació amb els usuaris: actualització dels continguts informatius i bibliogràfics, correcció dels enllaços, fusió de microwebs, homogeneïtzació de formularis d’inscripció, compartició de continguts relacionats entre aprenentatge i acreditació, homogeneïtzació de la terminologia d’aprenentatge, compleció de la informació general dels apartats, etc.

Aquestes novetats són resultat del pla de millora sobre la microweb que acaba de finalitzar. I que mostra el procés de millora de la unitat, segons els últims resultats de les enquestes de satisfacció amb els serveis universitaris: https://aplicat.upv.es/pegasus-app/public/index.xhtml.

A més, l’SPNL referma el compromís per a aplicar a la seua microweb la innovació i millora contínues, amb implementació d’imatges, creació de continguts, revisió d’enllaços, creació de nous apartats i creació de noves xarxes. 

 

Més informació: Servei de Promoció i Normalització Lingüística


EMAS upv