- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
Qui pot enviar textos per a corregir o traduir?

Tots els membres de la comunitat universitària de la UPV. En el cas dels alumnes, l’atenció inclou l’assessorament lingüístic personalitzat; les traduccions i correccions de resums de tesis, i l’orientació per a la millora de la redacció i la correcció lingüística de projectes finals de carrera, tesis i treballs d`investigació.


EMAS upv