- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
Qui pot fer la prova d'acreditació?

Per a fer la prova d'acreditació cal :

- Ser membre de la UPV (PAS, PDI, alumne, membre d'Alumni UPV)

- Haver pagat els drets d'examen. El PDI i el PAS estan exempts del pagament.

Més informació: Consulteu la convocatòria específica

EMAS upv