- -
UPV
 

Services Provided

Our Commitments

Customer service

RegulationsCourses and other Training

Exams for Accreditation

Self-Learning

Promotion Activities

Support to teaching and research staff

Financial Aid

Consultancy and Translations

Online Resources

Sociolinguistic Data

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
Proves d'acreditació de valencià
Servei de Promoció i Normalització Lingüística Formació Proves d'acreditació de valencià  ...

Proves d’acreditació de coneixements de valencià

Hi ha una convocatòria per cada quadrimestre. Per a poder participar en les proves cal tenir 18 anys.

Els membres de la UPV (estudiants, Alumni, PAS o PDI) poden beneficiar-se d’un descompte en les taxes de la matrícula.

La superació de la prova d’acreditació de coneixements de valencià de la UPV comportarà l’expedició del certificat de competències, que des de 2009 (MERC) és equivalent al de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV).

- Convocatòria

- Denominacions dels nivells de llengua

- Descripció dels nivells

- Validesa dels certificats de la UPV

- Equivalències de certificats

- Reconeixement de crèdits


EMAS upv