- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Capacitació per a l'ensenyament

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

 
Convocatòria

PROVES D’ACREDITACIÓ DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ - GENER DE 2019

 NOVETAT: RESULTAT DE LA PROVA ORAL

Podeu consultar els resultats de la part oral de les proves d’acreditació de valencià en l’enllaç següent:

https://www.upv.es/pls/soalu/sic_spnl_not.vernota

 

Encara que no hàgeu superat la prova oral, que és imprescindible per a obtenir el certificat de competència, us podeu presentar a la prova escrita del dia 24 de gener.

 

 

PERÍODES DE MATRÍCULA

Hi ha dos períodes de matrícula:

- Període de matrícula obert només per a la comunitat UPV (PAS, PDI, alumnat i membres d’Alumni PLUS): del 15 de novembre al 5 de desembre (fins a les 23.59 hores)

- Període de matrícula obert per a la comunitat UPV i per al personal extern: del 26 de novembre al 5 de desembre (inclòs)

NOVETAT IMPORTANT: La prova es realitza en dos dies diferents, un per a la prova oral i l’altre per a la prova escrita, segons podeu consultar en les taules de més avall. L’hora exacta de la prova oral de cada examinand es publicarà en aquesta mateixa pàgina web almenys amb tres dies d’antelació. 

 

NOVETAT: La crida dels examinands per a la prova oral comença per la lletra t. En breu es publicarà l'hora concreta de cada examinand en aquesta pàgina.


Podeu consultar l'edifici i les aules en les columnes corresponents de les taules.

 

TAXES

Alumnat UPV:

20 €

Alumni PLUS UPV:

40 €

PAS i PDI de la UPV:

exempts

Públic en general:

80 €

Matrícula : cliqueu la columna "Nivell" de cada campus (a partir del 15 de novembre).

 

CAMPUS DE VALÈNCIA

NIVELL

DIA DE LA PROVA ORAL

EDIFICI

DIA DE LA PROVA ESCRITA

EDIFICI

HORARIS I

AULES

A2(Bàsic)

 

14 de gener, a partir de les  16 h

ETSEI

24 de gener, a les 16 h

   ETSINF 

   Consulta

B1 (Elemental)

 

18 de gener, a partir de les  16 h

ETSINF

25 de gener, a les 16.00 h

ETSEI 

Consulta 

B2 (Intermedi)

 

14 de gener, a partir de les  16 h

ETSEI 

24 de gener, a les 16 h 

ETSINF

Consulta

C1 (Suficiència)

 COMPLET 

18 de gener, a partir de les  16 h

ETSINF (grup A)

ETSINF (grup B)

25 de gener, a les 16.00 h

 ETSEI (grup A)

ETSINF (grup B) 

Consulta

C2 (Superior)

 COMPLET 

14 de gener, a partir de les  16 h

ETSINF

24 de gener, a  les 16 h

    ETSINF

 Consulta 


CAMPUS DE GANDIA

NIVELL

DIA DE LA PROVA ORAL

EDIFICI

DIA DE LA PROVA ESCRITA

EDIFICI

HORARIS I AULES

B2 (Intermedi)

14 de gener, a partir de les  16 h

      EPSG

 

24 de gener, a les 16.00 h

 EPSG

 Oral: A31, a les  15.50

Escrit: A35 

 

C1 (Suficiència)

 

18 de gener, a partir de les  16 h

 EPSG 

 

25 de gener, a les 16.00 h

 EPSG 

Consulta

 

C2 (Superior)

 

14 de gener, a partir de les  16 h

      EPSG 

24 de gener, a les 16.00 h

     EPSG 

Consulta 

 

CAMPUS D'ALCOI

NIVELL

DIA DE LA PROVA ORAL

EDIFICI

DIA DE LA PROVA ESCRITA

EDIFICI

HORARIS I AULES

B2 (Intermedi)

14 de gener, a partir de les  16 h

     EPSA

24 de gener, a les 16.00 h

     EPSA

   Consulta 

C1 (Suficiència)

18 de gener, a partir de les  16 h

EPSA

25 de gener, a les 16.00h

EPSA

 Consulta 

C2 (Superior)

14 de gener, a partir de les  16 h

     EPSA

24 de gener, a les 16.00 h

     EPSA

 Consulta 

 

Tot seguit podeu consultar la informació distribuïda per dies:


DILLUNS, 14 DE GENER DE 2019

- Prova oral dels nivells A2, B2 i C2 a partir de les 16 hores. L’hora exacta de la prova oral de cada examinand es publicarà en aquesta mateixa pàgina web almenys amb tres dies d’antelació. 

 

DIMECRES, 16 DE GENER DE 2019

-Publicació de la nota de la prova oral dels nivells A2, B2 i C2.

 

DIVENDRES, 18 DE GENER DE 2019

-Prova oral dels nivells B1 i C1 a partir de les 16 hores. L’hora exacta de la prova oral de cada examinand es publicarà en aquesta mateixa pàgina web almenys amb tres dies d’antelació. 

 

DIMECRES, 23 DE GENER DE 2019

-Publicació de la nota de la prova oral dels nivells B1 i C1.

 

DIJOUS, 24 DE GENER DE 2019

-Prova escrita dels nivells A2, B2 i C2, a les 16 hores.

 

DIVENDRES, 25 DE GENER DE 2019

-Prova escrita dels nivells B1 i C1, a les 16 hores.

 


EMAS upv