- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Capacitació per a l'ensenyament

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

 
Convocatòria

PROVES D’ACREDITACIÓ DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ - JUNY 2018

  

Consulteu ací els resultats de les proves 

Es pot demanar una revisió a la comissió examinadora en el termini de 3 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquests resultats totals provisionals (del 10 al 12 de juliol, a les 14 hores).

 

 

PERÍODES DE MATRÍCULA

Hi ha dos períodes de matrícula:

- Període de matrícula obert només per a la comunitat UPV (PAS, PDI, alumnat i membres d’Alumni PLUS): del 16 al 23 d’abril (fins a les 9 hores)

- Període de matrícula obert per a la comunitat UPV i per al personal extern: del 23 d’abril al 4 de maig (inclòs)

NOVETAT IMPORTANT: La prova es realitza en dos dies diferents, un per a la prova oral i l’altre per a la prova escrita, segons podeu consultar en les taules de més avall. L’hora exacta de la prova oral de cada examinand es publicarà en aquesta mateixa pàgina web almenys amb tres dies d’antelació. La crida a les proves orals s’iniciarà amb la lletra U (segons el sorteig públic de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, de data 14 de març de 2018).

 

TAXES

Alumnat UPV: 20 €

Alumni PLUS UPV: 40€

PAS i PDI de la UPV: exempts

Públic en general: 80€

Matrícula : cliqueu la columna "Nivell" de cada campus.

 

CAMPUS DE VALÈNCIA

NIVELL

DIA DE LA PROVA ORAL

EDIFICI

DIA DE LA PROVA ESCRITA

EDIFICI

HORARIS I

AULES

A2(Bàsic)

 

Dilluns, 4 de juny, 16.00 h

A2_Oral

Dilluns, 11 de juny, 16.00 h

 A2_Escrit

A2_Vera

B1 (Elemental)

 

Divendres, 8 de juny, 16.00 h

B1_Oral

Dimecres, 13 de juny, 16.00 h

B1_Escrit

B1_Vera

B2 (Intermedi)

 

Dilluns, 4 de juny, 16.00 h

B2_oral

Dilluns, 11 de juny, 16.00 h

 B2_Escrit

 B2_Vera

C1 (Suficiència)

 

Divendres, 8 de juny, 16.00 h

C1_Oral

Dimecres, 13 de juny, 16.00 h

C1_Escrit

C1_Vera

C2 (Superior)

 

Dilluns, 4 de juny, 16.00 h

C2_Oral

Dilluns, 11 de juny, 16.00 h

C2_Escrit

C2_Vera

 

CAMPUS DE GANDIA

NIVELL

DIA DE LA PROVA ORAL

EDIFICI

DIA DE LA PROVA ESCRITA

EDIFICI

HORARIS I AULES

B2 (Intermedi)

 

Dilluns, 4 de juny, 16.00 h

B2_Oral

Dilluns, 11 de juny, 16.00 h

B2_Escrit

B2_Gandia

C1 (Suficiència)

 

Divendres, 8 de juny, 16.00 h

C1_Oral

Dimecres, 13 de juny, 16.00 h

C1_Escrit

C1_Gandia

C2 (Superior)

 

Dilluns, 4 de juny, 16.00 h

C2_oral

Dilluns, 11 de juny, 16.00 h

C2_Escrit

C2_Gandia

 

CAMPUS D'ALCOI

NIVELL

DIA DE LA PROVA ORAL

EDIFICI

DIA DE LA PROVA ESCRITA

EDIFICI

HORARIS I AULES

B2 (Intermedi)

 

Dilluns, 4 de juny, 16.00 h

B2_oral

Dilluns, 11 de juny, 16.00 h

B2_Escrit

B2_Alcoi

C1 (Suficiència)

 

Divendres, 8 de juny, 16.00 h

C1_Oral

Dimecres, 13 de juny, 16.00 h

C1_Escrit

C1_Alcoi

C2 (Superior)

 

Dilluns, 4 de juny, 16.00 h

 C2_Oral

Dilluns, 11 de juny, 16.00 h

C2_Escrit

C2_Alcoi

 

Tot seguit podeu consultar la informació distribuïda per dies:


DILLUNS, 4 DE JUNY DE 2018

- Prova oral dels nivells A2, B2 i C2 a partir de les 16 hores. L’hora exacta de la prova oral de cada examinand es publicarà en aquesta mateixa pàgina web almenys amb tres dies d’antelació. La crida a les proves orals s’iniciarà amb la lletra U (segons el sorteig públic de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, de data 14 de març de 2018).

 

DIMECRES, 6 DE JUNY DE 2018

-Publicació de la nota de la prova oral dels nivells A2, B2 i C2.

 

DIVENDRES, 8 DE JUNY DE 2018

-Prova oral dels nivells B1 i C1 a partir de les 16 hores. L’hora exacta de la prova oral de cada examinand es publicarà en aquesta mateixa pàgina web almenys amb tres dies d’antelació. La crida a les proves orals s’iniciarà amb la lletra U (segons el sorteig públic de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, de data 14 de març de 2018).

 

DIMARTS, 12 DE JUNY DE 2018

-Publicació de la nota de la prova oral dels nivells B1 i C1.

 

DILLUNS, 11 DE JUNY DE 2018

-Prova escrita dels nivells A2,B2 i C2, a les 16 hores.

 

DIMECRES, 13 DE JUNY DE 2018

-Prova escrita dels nivells B1 i C1, a les 16 hores.

 


EMAS upv