- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Capacitació per a l'ensenyament

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

 
Convocatòria

PROVES D’ACREDITACIÓ DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ - JUNY 2018

PERÍODES DE MATRÍCULA

Hi ha dos períodes de matrícula:

- Període de matrícula obert només per a la comunitat UPV (PAS, PDI, alumnat i membres d’Alumni PLUS): del 16 al 23 d’abril (fins a les 9 hores)

- Període de matrícula obert per a la comunitat UPV i per al personal extern: del 23 d’abril al 4 de maig (inclòs)

NOVETAT IMPORTANT: La prova es realitza en dos dies diferents, un per a la prova oral i l’altre per a la prova escrita, segons podeu consultar en les taules de més avall. L’hora exacta de la prova oral de cada examinand es publicarà en aquesta mateixa pàgina web almenys amb tres dies d’antelació. La crida a les proves orals s’iniciarà amb la lletra U (segons el sorteig públic de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, de data 14 de març de 2018).

 

TAXES

Alumnat UPV: 20 €

Alumni PLUS UPV: 40€

PAS i PDI de la UPV: exempts

Públic en general: 80€

Matrícula : cliqueu la columna "Nivell" de cada campus.

 

CAMPUS DE VALÈNCIA

NIVELL

DIA DE LA PROVA ORAL

EDIFICI

DIA DE LA PROVA ESCRITA

EDIFICI

HORARIS I

AULES

A2(Bàsic)

 

Dilluns, 4 de juny, 16.00 h

 

Dilluns, 11 de juny, 16.00 h

 

 

B1 (Elemental)

 

Divendres, 8 de juny, 16.00 h

 

Dimecres, 13 de juny, 16.00 h

 

 

B2 (Intermedi)

 

Dilluns, 4 de juny, 16.00 h

 

Dilluns, 11 de juny, 16.00 h

 

 

C1 (Suficiència)

 

Divendres, 8 de juny, 16.00 h

 

Dimecres, 13 de juny, 16.00 h

 

 

C2 (Superior)

 

Dilluns, 4 de juny, 16.00 h

 

Dilluns, 11 de juny, 16.00 h

 

 

 

CAMPUS DE GANDIA

NIVELL

DIA DE LA PROVA ORAL

EDIFICI

DIA DE LA PROVA ESCRITA

EDIFICI

HORARIS I AULES

B2 (Intermedi)

 

Dilluns, 4 de juny, 16.00 h

 

Dilluns, 11 de juny, 16.00 h

 

 

C1 (Suficiència)

 

Divendres, 8 de juny, 16.00 h

 

Dimecres, 13 de juny, 16.00 h

 

 

C2 (Superior)

 

Dilluns, 4 de juny, 16.00 h

 

Dilluns, 11 de juny, 16.00 h

 

 

 

CAMPUS D'ALCOI

NIVELL

DIA DE LA PROVA ORAL

EDIFICI

DIA DE LA PROVA ESCRITA

EDIFICI

HORARIS I AULES

B2 (Intermedi)

 

Dilluns, 4 de juny, 16.00 h

 

Dilluns, 11 de juny, 16.00 h

 

 

C1 (Suficiència)

 

Divendres, 8 de juny, 16.00 h

 

Dimecres, 13 de juny, 16.00 h

 

 

C2 (Superior)

 

Dilluns, 4 de juny, 16.00 h

 

Dilluns, 11 de juny, 16.00 h

 

 

 

Tot seguit podeu consultar la informació distribuïda per dies:


DILLUNS, 4 DE JUNY DE 2018

- Prova oral dels nivells A2, B2 i C2 a partir de les 16 hores. L’hora exacta de la prova oral de cada examinand es publicarà en aquesta mateixa pàgina web almenys amb tres dies d’antelació. La crida a les proves orals s’iniciarà amb la lletra U (segons el sorteig públic de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, de data 14 de març de 2018).

 

DIMECRES, 6 DE JUNY DE 2018

-Publicació de la nota de la prova oral dels nivells A2, B2 i C2.

 

DIVENDRES, 8 DE JUNY DE 2018

-Prova oral dels nivells B1 i C1 a partir de les 16 hores. L’hora exacta de la prova oral de cada examinand es publicarà en aquesta mateixa pàgina web almenys amb tres dies d’antelació. La crida a les proves orals s’iniciarà amb la lletra U (segons el sorteig públic de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, de data 14 de març de 2018).

 

DIMARTS, 12 DE JUNY DE 2018

-Publicació de la nota de la prova oral dels nivells B1 i C1.

 

DILLUNS, 11 DE JUNY DE 2018

-Prova escrita dels nivells A2,B2 i C2, a les 16 hores.

 

DIMECRES, 13 DE JUNY DE 2018

-Prova escrita dels nivells B1 i C1, a les 16 hores.

 


EMAS upv