- -
UPV
 

Services Provided

Our Commitments

Customer service

RegulationsCourses and other Training

Exams for Accreditation

Vols fer-nos una consulta?

Self-Learning

Promotion Activities

Support to teaching and research staff

Financial Aid

Consultancy and Translations

Online Resources

Sociolinguistic Data

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
Cursos MOOC dels nivells B2, C1 i C2
Què són els MOOC dels nivells B2, C1 i C2?

Es tracta de cursos massius en línia en obert (MOOC) per a la preparació dels nivells B2 (Intermedi), C1 (Suficiència) i C2 (Superior) de valencià, a través de la plataforma UPV[X]. Consten d'una selecció de continguts d'ortografia, morfosintaxi i lèxic propis d'aquests nivells que solen presentar alguns dubtes en l'ús habitual de la llengua.

Quan s'inicien els cursos MOOC dels nivells B2, C1 i C2?

Els cursos estan oberts durant tot l’any i es pot fer la inscripció en qualsevol moment. Només cal disposar d’un compte de Gmail. L’accés al contingut està disponible perquè es puga treballar de manera autònoma i al ritme que es marque l’aprenent. Durant aquest període, no hi ha suport en els fòrums per part de l’equip docent. D’altra banda, l’equip docent dóna suport en els fòrums durant dos períodes a l’any: setembre-novembre i març-maig, tot fent-los coincidir amb el període de preparació de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) i de la Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Valencià (CieaCOVA).

En acabar els cursos, s’emet alguna credencial sense validesa acadèmica?

Des de l’1 de gener de 2016, i, d’acord amb la política de la institució sense ànim de lucre edx.org de la qual la UPV forma part, es va decidir que no s’emeteren més credencials gratuïtes sense validesa acadèmica.

Actualment l’SPNL s’ha compromés amb el projecte de continuar oferint una educació universitària de qualitat, en obert i de forma gratuïta. Per aquest motiu, l’SPNL treballa perquè s’aconseguisca que la iniciativa MOOC engegada per la UPV i a la qual es va acollir l’SPNL l’any 2013 siga sostenible en el temps i que l’accés als continguts siguen gratuïts.

Convocatòria de cursos MOOC de l’SPNL (2023-2024) 1r quadrimestre: inscripció

Tot seguit es troben els enllaços perquè es faça la inscripció en els cursos del nivell en què es tinga interés. Si teniu algun dubte sobre el nivell o els cursos, podeu escriure’ns a: poli[Consulta]

EMAS upv