- -
UPV
 
Contratos Predoctorales: Convocatorias competitivas

En aquests moments, i a diferència del que ocorre en estudis de Grau i Màster, no existeixen beques públiques nacionals per finançar la matrícula dels estudis de doctorat.

Existeixen els anomenats contractes predoctorals que són contractes laborals per a realitzar la tesi doctoral i formar-se dins d'un grup de recerca de la Universitat Politècnica de València. Aquests contractes s'adjudiquen en convocatòries competitives anuals, que gestionen en cada cas les institucions convocants.

Es distingeixen quatre varietats, depenent de l'organisme que finança aquests contractes:

Contractes Predoctorals del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats: Ajudes per a la formació de professorat universitari (FPU)

Enllaç a la darrera convocatòria.

Condicions de l'ajuda (informació aproximada obtinguda de convocatòries anteriors):

• Les ajudes tindran una durada màxima de quatre anys

• La quantia de l'ajuda serà 1.151,97 euros els dos primers anys, 1.234,25 euros el tercer any i 1.542,82 euros el quart.

• Ajuda per a estades i matricula.

• Tasques docents: obligatòries mínim 90 hores i un màxim de 180, màxim 60 hores anuals.

Contractes Predoctorals del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats: Ajudes per a contractes predoctorals per a la formació de doctors (Antigues FPI)

Enllaç a la darrera convocatòria.

Observacions: en aquest tipus d'ajudes el Ministeri adjunta a la convocatòria un llistat de projectes als quals els interessats es poden inscriure.

Condicions de l'ajuda (informació aproximada obtinguda de convocatòries anteriors):

Les ajudes tindran una durada de quatre anys

• La quantia de l'ajuda serà de 17.785 euros anuals, quart any si és postdoctoral 19.000 euros anuals.

• Ajuda per a estades i matricula.

• Tasques docents: podrà col·laborar fins a un màxim de 60 hores per any, màxim 180 hores.

Contractes Predoctorals de la Generalitat Valenciana (GVA), Conselleria d'Educació

Enllaç a la darrera convocatòria.

Condicions de l'ajuda (informació aproximada obtinguda de convocatòries anteriors):

• Durada: 3 anys

• Estades breus en altres centres: entre 3 i 9 mesos

Contractes Predoctorals de la Universitat Politècnica de València (FPI-UPV)

Enllaç a la darrera convocatòria.

Condicions de l'ajuda (informació aproximada obtinguda de convocatòries anteriors):

• Durada: 3 anys (excepcionalment un quart any finançat per l'estructura de recerca)

• Dotació:

a. 16.127,59 euros bruts anuals durant els dos primers anys de contracte.

b. 17.279,56 euros bruts anuals el tercer any de contracte.

• Tasques docents: 60 hores per any, màxim 180 hores


EMAS upv