Departament d’Informàtica de Sistemes i Computadors

Aquest departament és l’òrgan responsable d’organitzar i desenvolupar la investigació i la docència en l’àrea de coneixement d’Arquitectura i Tecnologia de Computadors.

Els continguts temàtics d’ATC són relativament amplis, ja que abasten tots els aspectes relacionats amb el disseny, l’anàlisi, la implementació, l’avaluació i el control del maquinari dels computadors.


Últimes Notícies