UPV_Vital

La UPV, com a institució pública valenciana, crea valor i és capaç de desenvolupar un ecosistema d’aprenentatge flexible, personalitzat, i internacional en el qual cada estudiant siga el centre de l’activitat docent. La UPV està especialment compromesa a incrementar el nombre de joves i persones adultes formades i capacitades per a donar resposta als reptes de la societat, del present i del futur.  

Objectius estratègics UPV_Vital

Acompanyar al talent i promoure el benestar i implicació del personal de la UPV, construint una organització que anticipe i s’adapte a les necessitats de la societat. 

Una organització pública eficient i compromesa amb el servei públic d’educació superior requereix d’una adequada selecció de talent, de processos de gestió estandarditzats, així com d’un ampli compromís institucional amb les persones que integren la UPV, promovent la seua formació i la posada en valor de les seues competències i habilitats. 

Potenciar la captació i fidelització de talent per a la investigació, millorant les condicions de treball en les diferents etapes de la carrera investigadora. 

La UPV està compromesa amb l’acompliment reeixit en la generació, transferència, intercanvi i difusió de coneixement i en el desenvolupament tecnològic, la qual cosa necessàriament requereix del desenvolupament professional del seu personal investigador. La UPV fomentarà sempre el benestar d’aquest personal, qualsevol que siga el camp d’investigació i l’etapa de la seua carrera en la qual es trobe. 

Generar una oferta acadèmica en la qual cada estudiant siga el centre del procés d’ensenyament-aprenentatge, que es prolonga al llarg de la vida. 

L’avanç en la personalització de l’itinerari formatiu permetrà a la societat reconèixer la formació que ofereix la UPV i el que cada persona titulada pot aportar a la societat. És necessari fomentar l’acompanyament de l’estudiantat en la generació d’un nou currículum acadèmic, la qual cosa exigeix noves eines i formació per al PAS i PDI. 

Millorar l’ocupabilitat i incrementar l’emprenedoria d’estudiants i personal. 

Estudiar en la UPV és un bon camí cap a una inserció laboral de qualitat. S’ha d’involucrar a l’empresa en la formació de l’estudiantat des que ingressa en la universitat i s’ha d’acompanyar a cada estudiant en el seu procés de creixement personal, per a facilitar la seua transició al món laboral. 

Ana Belda, Estudiant Grau Administració i Direcció d’Empreses de la UPV

Més informació

  • No s’ha trobat cap descàrrega.