Objectius Pla UPV SIRVE

UPV_Sostenible

Posicionar la UPV perquè els seus tres campus aconseguisquen la neutralitat en carboni en 2030.

Desenrotllar fonts de finançament estables i alternatives.

Adaptar l’estructura de la UPV per a una gestió flexible de recursos compartits que permeta afrontar els canvis requerits per la societat.  

UPV_Internacional

Ser una universitat de referència internacional en estudis STEAM, responent a les necessitats de la societat i estimulant les vocacions dels i les estudiants presents i futurs. 

Potenciar i afermar aliances amb universitats i empreses de prestigi internacional en benefici de l’entorn socioeconòmic.

UPV_Rellevant

Intensificar l’impacte positiu del coneixement acadèmic en el teixit socioeconòmic i el mig ambient.

Consolidar la reputació i lideratge de la UPV en la transformació social. 

Fomentar el caràcter transdisciplinar de les activitats d’investigació, innovació i transferència promovent la seua permeabilitat cap a la docència. 

UPV_Vital

Acompanyar al talent i promoure el benestar i implicació del personal de la UPV construint una organització que anticipe i s’adapte contínuament a les necessitats de la societat.

Potenciar la captació i fidelització de talent per a la investigació millorant les condicions de treball en les diferents etapes de la carrera investigadora.  

Generar una oferta acadèmica en la qual cada estudiant siga el centre del procés d’ensenyament-aprenentatge que es prolonga al llarg de la vida.   

Millorar l’ocupabilitat i incrementar l’emprenedoria d’estudiants i personal.  

UPV_Excel·lent

Promoure models docents transformadors que incorporen i capaciten en art, ciència i tecnologia d’avantguarda.  

Estimular la generació de coneixement d’excel·lència i la seua valorització en col·laboració amb empreses i institucions. 

Millorar l’experiència dels diferents grups d’interès, integrant els sistemes de gestió mitjançant la col·laboració entre unitats.