Avanç Pla UPV SIRVE

Plans i programes aprovats

Es mostren a continuació els plans i programes aprovats en la Reunió Comissió Desenrotllament Estratègic (CDE) mantinguda el 24/03/2023 

Fique UPV_Sostenible

Objectiu: Posicionar la UPV perquè els seus tres campus aconseguisquen la neutralitat en carboni en 2030.

 • Programa d’infraestructures 
 • Programa de Sostenibilitat i Eficiència Energètica  
 • Programa de descarbonització de la UPV 
 • Programa de Sostenibilitat Ambiental Infraestructures 
 • Programa de Sostenibilitat i Pla Verd 
 • Programa d’iniciatives UPV Living Lab 

Objectiu: Desenrotllar fonts de finançament estables i alternatives.

 • Projecte Mecenatge (Consell Social) 
 • Oficina de mecenatge (VIC) 
 • Catedra STEAM (Consell Social) 
 • Càtedres en empresa (VEFP) 
 • Programa d’infraestructures (VCAMPUS) 
 • Programa de Sostenibilitat i Eficiència Energètica (VCAMPUS) 
 • Programa de descarbonització de la UPV (VCAMPUS) 
 • Programa d’equipament d’espais (VCAMPUS) 
 • Suport a les necessitats de gestió de la investigació de nous fons per part de les estructures d’investigació (VIT) 

Objectiu: Adaptar l’estructura de la UPV per a una gestió flexible de recursos compartits que permeta afrontar els canvis requerits per la societat.

 • Programes culturals (VACTS) 
 • Programa de descarbonització de la UPV (VCAMPUS) 
 • Programa Explorer (B Santander) (VEE) 
 • Programa d’infraestructures 
 • Programa d’equipament d’espais 
 • Integració del Sistema d’informació. Observatori d’Ocupació UPV (VEFP) 
 • Cofinançament per a Millorar la capacitació tecnològica, la qualitat i la interoperabilitat dels sistemes de gestió d’informació curricular o sistemes CRIS (VINV) 
 • Fundació CPI (VIT) 
 • Enfortiment de les actuacions i l’estratègia d’UPV Innovació (VIT)
 • Programa PIME Innovació i millora educativa (VPOA)  

Fique UPV_Internacional

Objectiu: Ser una universitat de referència internacional en estudis STEAM, responent a les necessitats de la societat i estimulant les vocacions dels i les estudiants presents i futurs. 

 • Programa Beques Erasmus  
 • Programa de Captació Internacional  
 • Programa de dinamització i internacionalització dels estudis de màster universitaris (DINT) (VECAL) 
 • Programa Segells internacionals de qualitat (VECAL) 
 • Programes especials de captació de talent (VEFP) 
 • Línia d’I+D+i per al desenvolupament de models de relació amb la societat (CS) 
 • Programa d’avaluació i promoció d’Estructures d’Investigació (VINV) 
 • Programa Elaboració, difusió, a. i v. d’informació i resultats (VINV) 
 • Programa Explorer (B Santander) (VEE) 
 • Programa d’assessorament institucional en llengua anglesa 
 • Programa de Desenvolupament de Marca Internacional  
 • Mapa de títols i desenrotllament de noves metodologies (VPT) 
 • Programa No Borders 23-24 
 • Programa de certificació SAIC amb AUDIT INTERNACIONAL (VECAL) 
 • Catedra UP!STEAM (CS) 
 • Oficina de Mecenatge  
 • Programa Voluntariat Internacional  
 • Programa PRAKTIKUM 

Objectiu: Potenciar i afermar aliances amb universitats i empreses de prestigi internacional en benefici de l’entorn socioeconòmic.

 • Oficina de Mecenatge  
 • Programa Beques Erasmus  
 • Programa propi foment intercanvie/ PROMOE B SANTANDER / Euromovex  
 • Programa APICID  
 • Programa d’accions amb institucions estrangeres 
 • Línia d’I+D+i per al desenvolupament de models de relació amb la societat. 
 • Programa Horizon Europe (VIT) 
 • Programa IDEES (VEE) 
 • Programa Conveni Berkeley (VEE) 
 • Programa Emprenedoria B SANTANDER/Berkeley STARTUPV semestre (VEE) 
 • Programa estades B SANTANDER/ UC Berkeley  
 • Fòrum Ocupació UPV (VEFP) 
 • Programa No Borders 23-24 
 • Programa MERIDIES  
 • Programa Cooperació
 • Programa ADSIDEO 
 • Programa Voluntariat Internacional

Fique UPV_Rellevant

Objectiu: Intensificar l’impacte positiu del coneixement acadèmic en el teixit socioeconòmic i el mig ambient.

 • Programa UNOE 
 • Línia d’I+D+i per al desenvolupament de models de relació amb la societat. 
 • Programes culturals 
 • Fons d’Art i Patrimoni 
 • Programa formatiu acceleració STARTUPV 
 • Càtedres en Empresa 
 • Observatori d’Ocupació UPV 
 • Integració Del Sistema D’Informació. Observatori D’Ocupació UPV. 
 • Aules CFP 
 • microcredencials. Sistemes De Qualitat 
 • Programa d’accions amb institucions estrangeres 
 • Programa ADSIDEO 
 • Programa d’avaluació i promoció d’Estructures d’Investigació 
 • Programa d’ajudes per a primers projectes d’investigació 
 • Programa d’ajudes a grups d’investigació 
 • Premis d’investigació UPV 
 • Programa Elaboració, difusió, a. i v. d’informació i resultats 
 • Publicació d’articles d’autors UPV en obert en les editorials ACS, Wiley, Elsevier i Springer per a l’any 2023 
 • Cofinançament per a Millorar la capacitació tecnològica, la qualitat i la interoperabilitat dels sistemes de gestió d’informació curricular o sistemes CRIS 
 • Fundació CPI 
 • Enfortiment de les actuacions i l’estratègia d’UPV Innovació 
 • Venture Builder 
 • Spin-UPV 
 • Accions preparatòries 
 • Acció Comercial. UPV-innovació licensing 
 • Oficina d’aprenentatge digital i llançament de comunitats d’aprenentatge digital en la UPV 

Objectiu: Consolidar la reputació i lideratge de la UPV en la transformació social. 

 • Programa UNOE 
 • Línia d’I+D+i per al desenvolupament de models de relació amb la societat. 
 • Programes culturals 
 • Assistència a la comunitat universitària amb discapacitat 
 • Programa Fundació CEDAT 
 • Programa Pacte valència violència genere i masclista 
 • Projecte Codi Ètic + Diversitat 
 • Conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, i la UPV per al foment d’activitats que incorporen la perspectiva de gènere de manera transversal (dons) 
 • Conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Vicepresidènc Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusivament, i la UPV per al foment d’activitats en matèria d’igualtat en la diversitat. (diversitat) 
 • Esport Federat i Club Esportiu 
 • Programació de l’Escola d’Estiu 
 • Programa Universitats saludables 
 • Ajuda de Beques de menjador 
 • Ajuda d’Acció Social (matrícula alumnes) 
 • Ajuda d’Acció Social per causes sobrevingudes (matrícula alumnes) 
 •  Programa PRAKTIKUM I OLIMPÍADES BATXILLER 
 • Aula STARTUPV València Emprèn. 
 • Programa de Captació Internacional 
 • Oficina de Mecenatge 
 • Programa No Borders 23-24 
 • Programa d’assessorament institucional en llengua anglesa 
 • Programa de Desenvolupament de Marca Internacional 
 • Programa MERIDIES 
 • Programa ADSIDEO 
 • Programa Cooperació 
 • Programa Voluntariat Internacional 
 • Programa d’avaluació i promoció d’Estructures d’Investigació 
 • Suport a les necessitats de gestió de la investigació de nous fons per part de les estructures d’investigació 
 • Premis d’investigació UPV 
 • Cofinançament per a Millorar la capacitació tecnològica, la qualitat i la interoperabilitat dels sistemes de gestió d’informació curricular o sistemes CRIS 
 • Mapa de títols i desenvolupament de noves metodologies 

Objectiu: Fomentar el caràcter transdisciplinar de les activitats d’investigació, innovació i transferència promovent la seua permeabilitat cap a la docència. 

 • Programa UNOE 
 • Catedra STEAM 
 • Línia d’I+D+i per al desenvolupament de models de relació amb la societat. 
 • Fons d’Art i Patrimoni 
 • Programa de descarbonització de la UPV 
 • Programa de dinamització i internacionalització dels estudis de màster universitaris (DINT) 
 • Programa d’avaluació i promoció d’Estructures d’Investigació 
 • Avaluació de l’activitat investigadora del personal contractat permanent i temporal (Sexennis) 
 • Programa d’ajudes per a primers projectes d’investigació 
 • Acceleració transferència en sector salut. UPV-innovació engaging 

Objectiu: Desenvolupar aliances amb institucions de caràcter social i administracions públiques. 

 • Programa UNOE 
 • Línia d’I+D+i per al desenvolupament de models de relació amb la societat. 
 • Programes culturals 
 • Programes culturals 
 • Fons d’Art i Patrimoni 
 • Programa Pacte valència violència genere i masclista 
 • Projecte Codi Ètic + Diversitat 
 • Conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, i la UPV per al foment d’activitats que incorporen la perspectiva de gènere de manera transversal (dons) 
 • Conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Vicepresidènc Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusivament, i la UPV per al foment d’activitats en matèria d’igualtat en la diversitat. (diversitat) 
 • Beques i ajudes esportives 
 • Esport Federat i Club Esportiu 
 • Programa Universitats saludables 
 • Programa de mobilitat entre universitats de la Xarxa Vives 
 • Programa B SANTANDER Progrés 
 • Aula Startupv València Emprèn. 
 • Programa del Conveni Ajuntament de València 
 • Programa del Conveni Conselleria Agricultura, DR, EC, ET. 
 • Programa del Conveni Conselleria P. Territorial, O. Públiques i Mov. 
 • Programa del Conveni Vice. 2a, Habitatge i Arq. Bioclimàtica 
 • Programa del Conveni IVACE 
 • PROGRAMES ESPECIALS DE CAPTACIÓ DE TALENT 
 • FÒRUM OCUPACIÓ UPV 
 •  Programa MERIDIES 
 • Programa ADSIDEO 
 • Programa Cooperació 
 • Programa Voluntariat Internacional 
 • Acceleració transferència en sector salut. UPV-innovació engaging 

Fique UPV_Vital

Objectiu: Acompanyar al talent i promoure el benestar i implicació del personal de la UPV construint una organització que anticipe i s’adapte contínuament a les necessitats de la societat.

 • Programes culturals 
 • Assistència a la comunitat universitària amb discapacitat 
 • Programa Fundació CEDAT 
 • Programa Pacte valència violència genere i masclista 
 • Projecte Codi Ètic + Diversitat 
 • Conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, i la UPV per al foment d’activitats que incorporen la perspectiva de gènere de manera transversal (dons) 
 • Conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, i la UPV per al foment d’activitats en matèria d’igualtat en la diversitat. (diversitat). 
 • Esport Federat i Club Esportiu 
 • Programació de l’Escola d’Estiu 
 • Pla d’Acolliment 
 • Programa Universitats saludables 
 • Programa DOCENTIA 
 • Programa d’assessorament lingüístic 
 • Programa de Foment de la Certificació en idiomes (PLA LINGUAE)  
 • Programa IDEES  
 • Aules CFP 
 • Programes de mobilitat PDI i PAS 
  • Programa de mobilitat entre universitats de la Xarxa Vives 
  • Programa Estades B SANTANDER UC Berkeley 
  • Programa Beques Erasmus 
  • Programa APICID 
  • Programa No Borders 23-24 
  • Programa MERIDIES 
  • Programa ADSIDEO 
 • Programa Formació de personal investigador 
 • Programa Post-doc d’excel·lència 
 • Programa Desenvolupament Pla d’Acció “HR Excellence in Research” 
 • Avaluació de l’activitat investigadora del personal contractat permanent i temporal (Sexennis) 
 • Programa d’ajudes per a primers projectes d’investigació 
 • Programa d’ajudes a grups d’investigació 
 • Suport a les necessitats de gestió de la investigació de nous fons per part de les estructures d’investigació 
 • Programa elaboració, difusió, a. i v. d’informació i resultats 
 • Publicació d’articles d’autors UPV en obert en les editorials ACS, Wiley, Elsevier i Springer per a l’any 2023 
 • Cofinançament per a Millorar la capacitació tecnològica, la qualitat i la interoperabilitat dels sistemes de gestió d’informació curricular o sistemes CRIS 
 • Programa de suport a tesis doctorals 
 • Programa suport a la carrera professional del professorat i PAS 
 • Programa de formació competencial PDI i PAS 
 • Programa PIME Innovació i millora educativa 
 • Oficina d’aprenentatge digital i llançament de comunitats d’aprenentatge digital en la UPV 
 • Programa de formació per al desenvolupament professional del PAS-PI 

Objectiu: Potenciar la captació i fidelització de talent per a la investigació millorant les condicions de treball en les diferents etapes de la carrera investigadora. 

 • Programa de Captació Internacional 
 • Programa Formació de personal investigador 
 • Programa Post-doc d’excel·lència 
 • Programa Desenvolupament Pla d’Acció “HR Excellence in Research” 
 • Avaluació de l’activitat investigadora del personal contractat permanent i temporal (Sexennis) 
 • Programa d’ajudes per a primers projectes d’investigació 
 • Programa d’ajudes a grups d’investigació 
 • Premis d’investigació UPV 
 • Publicació d’articles d’autors UPV en obert en les editorials ACS, Wiley, Elsevier i Springer per a l’any 2023 
 • Cofinançament per a Millorar la capacitació tecnològica, la qualitat i la interoperabilitat dels sistemes de gestió d’informació curricular o sistemes CRIS 
 • Programa de suport a tesis doctorals 
 • Programa suport a la carrera professional del professorat 
 • Oficina d’aprenentatge digital i llançament de comunitats d’aprenentatge digital en la UPV 

Objectiu: Generar una oferta acadèmica en la qual cada estudiant siga el centre del procés d’ensenyament-aprenentatge que es prolonga al llarg de la vida.   

 • Programa d’assistència a la comunitat universitària amb discapacitat 
 • Beques i ajudes esportives 
 • Premis relacionats amb l’esport 
 • Beques de l’Escola d’Estiu 
 • Programa de seguiment i acreditació de títols AVAP 
 • Programa MINORS_UPV 
 • Programa de Foment de la Certificació en idiomes (PLA LINGUAE) 
 • Programes PIAE  
 • Programa B SANTANDER Progrés 
 • Ajuda de Beques de menjador 
 • Ajuda d’Acció Social (matrícula alumnes) 
 • Ajuda d’Acció Social per causes sobrevingudes (matrícula alumnes) 
 • Programa IDEES 
 • Programa Emprenedoria B SANTANDER/Berkeley startupv semester 
 • Programa B SANTANDER mobilitat Full Explorer 
 • Accions de formació per a ocupabilitat. Preparació de materials (Conveni Banc Santander)  
 • Aules CFP (manteniment/renovació) 
 • Micro credencials. Sistemes de Qualitat 
 • Programa de formació competencial 
 • Programa PIME Innovació i millora educativa 
 • Programa Casa de l’alumne  
 • Formació complementària estudiants graus, màster universitari 
 • Pla/Programa Defensor universitari 
 • Harmonització dels màsters i d’altres títols de la UPV 
 • Fidelizar a l’alumne quan acaba els seus estudis reglats 
 • Ser referent de formació al llarg de la vida 

Objectiu: Millorar l’ocupabilitat i incrementar l’emprenedoria d’estudiants i personal.  

 • Programa de Foment de la Certificació en idiomes (PLA LINGUAE) 
 • Programa Explorer (B Santander) 
 • Programa IDEES 
 • Programa formatiu acceleració STARTUPV 
 • Programa Conveni Berkeley 
 • Programa Beques MSA B SANTANDER 
 • Programa Estades B SANTANDER UC Berkeley 
 • Programa Emprenedoria B SANTANDER/Berkeley startupv semester 
 • Programa B SANTANDER mobilitat Full Explorer 
 • Aula Startupv València Emprèn. 
 • Càtedres en Empresa 
 • Programa del Conveni Ajuntament de València 
 • Programa del Conveni Conselleria Agricultura, DR, EC, ET. 
 • Programa del Conveni Conselleria P. Territorial, O. Públiques i Mov. 
 • Programa del Conveni Vice. 2a, Habitatge i Arq. Bioclimàtica 
 • Programa del Conveni IVACE 
 • Accions de formació per a ocupabilitat. Preparació de materials (Convingut Banc Santander)  
 • Programes especials de captació de talent 
 • Fòrum Ocupació UPV 
 • Observatori d’ocupació UPV 
 • Integració del sistema d’informació. Observació d’ocupació UPV. 
 • Programa Beques Erasmus 
 • Programa propi foment intercanvie/ PROMOE B SANTANDER / Euromovex 
 • Programa APICID 
 • Programa IAESTE 
 • Programa d’avaluació i promoció d’Estructures d’Investigació 
 • Programa de formació competencial 

Fique UPV_Excel·lent

Objectiu: Promoure models docents transformadors que incorporen i capaciten en art, ciència i tecnologia d’avantguarda. 

 • Programa d’infraestructures 
 • Programa d’equipament d’espais 
 • Programa Model Doctorat 
 • Mapa de títols i desenvolupament de noves metodologies 
 • “Oficina d’aprenentatge digital i llançament de comunitats d’aprenentatge digital en la UPV” 

Objectiu: Estimular la generació de coneixement d’excel·lència i la seua valorització en col·laboració amb empreses i institucions. 

 • Programa Post-doc d’excel·lència​ 
 • Programa Model Doctorat 
 • Programa d’avaluació i promoció d’Estructures d’Investigació 
 • Programa Elaboració, difusió, a. i v. d’informació i resultats 
 • Cofinançament per a Millorar la capacitació tecnològica, la qualitat i la interoperabilitat dels sistemes de gestió d’informació curricular o sistemes CRIS 

Objectiu: Millorar l’experiència dels diferents grups d’interès, integrant els sistemes de gestió mitjançant la col·laboració entre unitats. 

 • Programa d’avaluació i promoció d’Estructures d’Investigació​ 
 • Programa Elaboració, difusió, a. i v. d’informació i resultats 
 • Cofinançament per a Millorar la capacitació tecnològica, la qualitat i la interoperabilitat dels sistemes de gestió d’informació curricular o sistemes CRIS.