UPV_Sostenible

El compromís de la UPV amb el seu entorn exigeix perseguir la triple sostenibilitat –econòmica, social i mediambiental– assegurant els recursos per a fer front a les necessitats del present sense comprometre les del futur.

Objectius estratègics UPV_Sostenible

Posicionar la UPV perquè els seus tres campus aconseguisquen la neutralitat en carboni en 2030.

Aconseguir la neutralitat en carboni dels tres campus exigeix un pla de llarg termini, centrat en reduir el consum d’energia i aigua de les infraestructures i al mateix temps incrementar la seua producció de renovables. És l’oportunitat per a focalitzar esforços que generen coneixement transferible a la comunitat en la qual la UPV desenvolupa la seua activitat, de manera coherent amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Desenvolupar fonts de finançament estables i alternatives.

La UPV ha de ser capaç de desenvolupar fonts de finançament alternatives que la doten d’estabilitat financera i per tant li proporcionen autonomia en la presa de decisions. 

Adaptar l’estructura de la UPV per a una gestió flexible de recursos compartits. 

La UPV ha d’adaptar els mecanismes d’assignació de recursos (humans, financers, equipament i espais) que li permeten ajustar l’estructura a canvis en les formes de treball (automatització, treball en remot, reducció d’activitat), fomentant sempre la millora contínua i la prestació del servei de manera eficaç i eficient.

Rafa Delgado. Professor Col·laborador del Dpto. d’Enginyeria Rural i Agroalimentària, EPSG.

Més informació

  • No s’ha trobat cap descàrrega.