- -
UPV
 
Elaboració del pla de recerca

El pla de recerca consisteix en la previsió de les diferents activitats que ha de fer l’investigador durant el procés de la recerca. Aquestes activitats s’han de preveure per a ser executades amb una seqüència lògica i d’acord amb les etapes del procés de la recerca científica, i en relació a cada una, cal calcular el temps que n’ha de durar l’execució i els recursos necessaris i adequats per a dur-la a terme.

És important considerar que la previsió de les activitats investigadores és modificable, que no és definitiva, que es pot variar i, en la majoria de casos, s’ha de variar i perfeccionar durant el desenvolupament del procés de la recerca.

El pla de recerca és només un instrument d’orientació general per a l’investigador, no s’ha de concebre com un conjunt de determinacions rígides, absolutament imperatives i immutables.

Es disposa d’un any per a aprovar el pla de recerca. El còmput d’aquest temps comença a partir de la superació dels complements formatius, en cas d’haver sigut assignats per la comissió acadèmica en l’itinerari del doctorand.


EMAS upv