- -
UPV
 
Com es formalitza una mobilitat de doctorat (estada de recerca)
Escola de Doctorat Internacionalització Estades de recerca - Mobilitat Com es formalitza una mobilitat de doctorat (estada de recerca)  ...

Una estada predoctoral funciona de forma diferent a les accions de mobilitat que es fan en grau i màster. En aquest tipus d’estades, és l’estudiant de doctorat qui assumeix la responsabilitat de la cerca de la destinació (normalment guiat per la direcció de la seua tesi o pels responsables del seu programa de doctorat) i d’obtenir el vistiplau d’un investigador en la destinació disposat a supervisar-ne l’estada.

Havent confirmat la destinació, l’Escola de Doctorat podrà guiar l’estudiant de doctorat i donar-li suport en el procés de formalització de l’estada predoctoral i en la cerca d’opcions de finançament.

La formalització d’una estada predoctoral comprèn dos procediments que l’estudiant es pot gestionar en paral·lel:

  • L’ acadèmic , que es gestiona a través de les plataformes Gestió de tesi i SÉNIA.
  • El financer , que dependrà de la font de finançament (si n’hi ha).

EMAS upv