- -
UPV
 
Sol·licitud del certificat d’expedient acadèmic

Procediment

Els alumnes que vulguen obtenir una certificació personal de l’expedient acadèmic o certificat de qualificacions dels cursos de doctorat, ho poden sol·licitar des de la seua pàgina personal de la intranet (alumnes de plans d’estudis regulats pels RD 1393/2007 i 99/2011). El document es genera amb signatura digital en 3 idiomes (castellà, valencià i anglès).

Els alumnes de programes de doctorat regulats per l’RD 778/98 poden fer la sol·licitud a l’Escola de Doctorat, on se’ls facilitarà el rebut de taxes corresponent. El certificat és lliurat a partir de l’endemà (hàbil) de la data de sol·licitud.

La forma de pagament general establida per la Universitat és TPV (targeta de crèdit) per als certificats sol·licitats a través de l’administració electrònica (intranet).

Terminis

El certificat electrònic es genera immediatament després de la realització del pagament per TPV.

En el cas de sol·licituds a través de correu electrònic (alumnes de programes del 778/98), el termini serà d’un dia a partir de la comprovació del pagament de la taxa.


EMAS upv