- -
UPV
 
Diferència entre legalització i homologació

L’homologació d’una titulació i la legalització d’aquests són dos procediments diferents que tenen diferents efectes legals.

La legalització és el procés pel qual les autoritats del teu país acrediten que el títol és vàlid i que l’ha expedit l’autoritat competent per a fer-ho. A la major part de països aquest procés s’identifica amb la postil·la de la Haia.

L’homologació és un procés pel qual el Ministeri d’Educació d’Espanya equipara la teua titulació a la corresponent espanyola, a l’efecte de l’exercici de la teua professió a Espanya. Aquest procés únicament es pot fer al ministeri, tret de les titulacions de màster i doctorat, que es poden gestionar a través de les universitats espanyoles.

Els que indiqueu en el formulari de preinscripció que posseïu l’homologació del títol ho haureu d’acreditar adjuntant la resolució d’homologació del Ministeri d’Educació d’Espanya. En cas de no fer-ho, podran ser exclosos del procés de preinscripció.


EMAS upv