- -
UPV
 
Activitats formatives Específiques i Transversals

Segons estableix la normativa aplicable, la formació doctoral inclourà, a més de la realització de la tesi doctoral, la realització per part del doctorand d'activitats formatives de caràcter específic i transversal.

Cada activitat formativa té una valoració en hores equivalents. L'alumne de doctorat haurà d'obtenir un mínim de 600 hores equivalents en el desenvolupament de les diferents activitats formatives per poder presentar la tesi, de les quals almenys el 10 per cent (60 hores) correspondran a cursos de formació de caràcter transversal.

La valoració en hores equivalents de cada tipus d'activitat, així com la valoració màxima reconeguda, han sigut fixades per la Comissió Acadèmica d'aquest Programa de Doctorat per als seus alumnes, prenent en consideració si la seua dedicació és a temps complet o a temps parcial.

Bloc Min. Màx. Hores per activitat (màx.)
Transversals 60 120

Específiques

Assistència a cursos (seminaris, tutorials, escoles d'estiu, etc.) a criteri de la comissió acadèmica del doctorat. 0 60 10 Hores equivalents per cada 10 h de duració del curs.
Estades en Centres d'Investigació o Empreses. 0 300 Màxim de 60 hores equivalents per cada mes d'estada si es tracta d'un centre estranger i 30 hores equivalents per mes d'estada si es tracta d'un centre nacional.
Elaboració de Comunicacions i Participació en Congressos Nacionals i Internacionals. 0 180 Congrés Nacional: Pòster (màxim de 10 hores equivalents), Comunicació oral (màxim de 20 hores equivalents) i Ponència-revisió (màxim de 30 hores equivalents); Congrés Internacional: Pòster (màxim de 20 hores equivalents), Comunicació oral (màxim de 40 hores equivalents) i Ponència-revisió (màxim de 60 hores equivalents).
Elaboració de publicacions científiques i de divulgació (revistes, llibres...) corresponents a la tesi doctoral. 0 400 Revistes indexades: màx. 200 hores.
Revistes internacionals amb revisió per parells no indexades: màx. 75 hores.
Llibres complets: màx. 150 hores.
Capítols de llibres: màx. 60 hores.

Activitats formatives de caràcter transversal


EMAS upv