- -
UPV
 
Requisits de la tesi

La portada de la tesi ha de contindre:

- L’escut UPV.

- Títol de la tesi.

- Nom del doctorand o de la doctoranda.

- Nom dels directors i directores de la tesi.

- Data (mes i any) que coincidisca amb la data de depòsit.

A més, el document de la tesi ha de contindre:

- Índex.

- Resums en castellà, valencià i anglés.

Per a l'acceptació del depòsit l’Escola de Doctorat comprovarà a més que:

- En Gestión de Tesis estiguen degudament emplenats els resums en valencià, castellà i anglés en la fitxa del depòsit i que s'hagen pujat els fitxers amb l'índex, resum en castellà de la tesi.

- Les taxes de depòsit hagen sigut abonades.

- En cas de presentar la tesi per compendi d'articles, s'haja annexat el document d'autorització de coautors.

- En cas de sol·licitar un embargament superior a 12 mesos, s'haja annexat el document amb el vistiplau de la Comissió Acadèmica.


EMAS upv