- -
UPV
 
Calendario Académico Escuela de Doctorado - curso 2019/20
Escola de Doctorat Informació general Calendaris Calendario Académico Escuela de Doctorado - curso 2019/20  ...
Desde el 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020

 

1. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS D'ADMISSIÓ
•Període general de candidatures: del 15 de maig al 15 d'octubre 2019.
•Excepcionalment i per causes justificades, es podran admetre sol·licituds fins al 29 de març de 2020.

2. RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ
•En els 45 dies següents a la sol·licitud d'admissió degudament presentada.

3. MATRÍCULA
•Alumnes de nou ingrés: La matrícula podrà efectuar-se on-line en els 10 dies següents a l'admissió. A partir d'aquest termini i fins a final del curs 2020/2021 (període de validesa de l'admissió), s'haurà de sol·licitar a l'Escola de Doctorat l'obertura de termini de matrícula.
•Alumnes antics: Renovació automàtica (segona quinzena de juliol).

4. SOL·LICITUD D'ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA
•Termini general: fins al dia 31 d'octubre de 2019 o un mes des de la data de matrícula.

5. FORMACIÓ TRANSVERSAL
•Termini de preinscripció en els cursos: del 16 de setembre a l'11 de desembre de 2019 (fins a les 13.00 hores).
•Resolució definitiva: 13 de desembre de 2019.
•Renúncies: del 14 de desembre de 2019 al 3 de gener de 2020.
•Cursos impartits entre gener i juny de 2020.
•Avaluació: a la finalització de cadascun dels cursos.
•Lliurament d'actes: fins al 13 de juliol de 2020.

Reconeixement d'activitats transversals: des de l'1 de setembre fins al 30 de juny, en dos períodes establits:
•Des de setembre fins a l'última reunió de la Comissió Permanent que se celebre el mes de novembre de 2019.
•Des de maig fins a l'última reunió de la Comissió Permanent que se celebre el mes de juny de 2020.

6. AVALUACIÓ ANUAL
•Sol·licitud d'avaluació i introducció de dades per doctorand: al llarg del mes de juny de 2020.
•Avaluació pel director: 1a quinzena de juliol de 2020. Termini per a millores si resulten necessàries: 5 dies.
•Avaluació per Comissió Acadèmica del programa: Setembre 2020.

En cas d'avaluació negativa (+ 6 mesos):
•Sol·licitud de nova avaluació i introducció de dades: 2a quinzena de desembre 2020.
•Avaluació pel director: 1a quinzena de gener de 2021. Termini per a millores si resulten necessàries: 5 dies.
•Avaluació per Comissió Acadèmica del programa: Febrer 2021.

7. FORMACIÓ ESPECÍFICA
•Sol·licitud de reconeixement d'activitats específiques: Continuada durant tot el curs.

8. APROVACIÓ DEL PLA D'INVESTIGACIÓ
•1 any des de la data de la formalització de matrícula per l'alumne

 

http://www.upv.es/entidades/SA/ciclos/U0808783.pdf

 


EMAS upv