- -
UPV
 
Activitats formatives Específiques i Transversals

Segons estableix la normativa aplicable, la formació doctoral inclourà, a més de la realització de la tesi doctoral, la realització per part del doctorand d'activitats formatives de caràcter específic i transversal.

Cada activitat formativa té una valoració en hores equivalents. L'alumne de doctorat haurà d'obtenir un mínim de 600 hores equivalents en el desenvolupament de les diferents activitats formatives per poder presentar la tesi, de les quals almenys el 10 per cent (60 hores) correspondran a cursos de formació de caràcter transversal.

La valoració en hores equivalents de cada tipus d'activitat, així com la valoració màxima reconeguda, han estat fixades per la Comissió Acadèmica d'aquest Programa de Doctorat per als seus alumnes.

Transversals Min. Máx. Hores per activitat (máx.)
Transversals 60 300

Específiques

Estades en centres d’investigació o empreses 0 360
Participació en congressos nacionals i internacionals 120 300
Participació activa en projectes de R+D competitius o contractes d’investigació amb empreses, en el desenvolupament de la seua tesi doctoral 0 360
Assistència a cursos (seminaris, tutorials, escoles d’estiu...) 0 120
Publicacions corresponents a la seua tesi doctoral 0 300

Activitats formatives de caràcter transversal


EMAS upv