- -
UPV
 

Centre de Cooperació al Desenvolupament (CCD)

Becas y subvenciones Formación Colaboración con ONGD Jornadas y eventos Mapa de proyectos Otras actividades

El Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD) és l'àrea de la Universitat Politècnica de València (UPV) encarregada de donar suport i incentivar la participació de la comunitat universitària en activitats de cooperació universitària per al desenvolupament.

I tot això amb la finalitat de fomentar actituds solidàries, i relacionar a la UPV amb el conjunt d'actors del sistema de cooperació internacional al desenvolupament (ONGD, administracions públiques i organismes internacionals).

RSS
 
Estado
Actualizando...

EMAS upv