- -
UPV
 

Doble grau en Matemàtiques + Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació

Doble grau en Matemàtiques + Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València
Crédits ECTS: 360 (5 anys)

Presentació del grau

L'alumnat obté el Grau en Matemàtiques i Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació.

El programa prepara professionals amb rigorosa formació en matemàtiques, amb una alta qualificació i un perfil versàtil, al mateix temps que adquiriran una sòlida capacitació per a abordar problemes de l'àmbit de les tecnologies de les comunicacions, telemàtica, electrònica i enginyeria audiovisual i multimèdia.

Aquesta doble titulació respon a una demanda creixent en el món de la ciència, la tècnica i la indústria, amb una inserció laboral molt alta.

Eixides professionals

Gràcies al doble perfil, és possible exercir l'activitat professional en qualsevol dels àmbits per als quals cada títol per separat habilita.

Aquesta doble titulació proporciona un valor afegit com a expert en modelització físic-matemàtica de solucions TIC, i com a analista de dades i optimització de sistemes, de manera que l'egressat podrà aplicar aquests coneixements en empreses de explotació de xarxes i sistemes de telecomunicació, consultoria i enginyeria de telecomunicació, manteniment i seguretat de xarxes de dades, etc.

Alternativament també podrà accedir a l'administració, la docència o la investigació.

Mobilitat internacional i pràctiques

S'han signat convenis amb universitats espanyoles i internacionals i és possible fer estades i aprofitar intercanvis acadèmics per a qualsevol de les dues titulacions cursades.

Aquests estudis tenen una clara orientació aplicada, amb una àmplia oferta de pràctiques en empreses o entitats d'investigació, tant a la Comunitat Valenciana com en unes altres.

Continuïtat d'estudis

El Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació és el grau de referència per a cursar el Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació, que habilita per a la professió regulada d'enginyer/a de telecomunicació. També es poden cursar els màsters universitaris de la UPV següents: Enginyeria Biomèdica, Ciberseguretat i Ciberintel·ligència, i Sistemes Intel·ligents de Transport.

Altres màsters als quals dóna accés aquest doble grau són: Tecnologies, Sistemes i Xarxes de Comunicació; Enginyeria de Sistemes Electrònics; Enginyeria Acústica, i Investigació Matemàtica, així com qualsevol altre màster universitari de la UPV, realitzant les assignatures d'anivellament oportunes.


EMAS upv