Segell d’excel·lència EURO-INF

La Universitat Politècnica de València imparteix títols que han obtingut el segell d’excel·lència EURO-INF, que reconeix que els estudis compleixen àmpliament amb les exigències professionals en l’àmbit de la informàtica. El segell EURO-INF ho atorga l’agència European Quality Assurance Network for Informatics Education (EQANIE), en col·laboració amb el Consell General de Col·legis professionals d’Enginyeria Informàtica i l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) a través del seu programa de Segells Internacionals de Qualitat (SIC).

El valor

  • Garanteix que el programa compleix amb alts estàndards internacionals.
  • Per als estudiants, és una prova addicional reconeguda pels ocupadors en l’àmbit europeu.
  • Per als ocupadors, garanteix que els candidats posseeixen els coneixements i les competències que regeixen les normes internacionals.
  • Per a les universitats, és un certificat addicional de qualitat i ratifica que el programa acreditat compleix amb els estàndards acadèmics i professionals.

Titulacions de la UPV amb el segell EURO-INF

Objectius

  • Millorar la qualitat i la transparència dels programes educatius en informàtica.
  • Proporcionar informació sobre els estudis a Europa a través d’una certificació adequada per als programes educatius acreditats en informàtica.
  • Facilitar el reconeixement mutu de les titulacions entre diferents països.
  • Augmentar la mobilitat dels estudiants.

L’agència EQANIE

La Xarxa Europea de Garantia de Qualitat per a l’Educació en Informàtica (EQANIE, en les seues sigles en anglès) és una associació sense ànim de lucre que cerca millorar l’avaluació i assegurar la qualitat dels programes d’estudi de la informàtica a Europa. EQANIE es va fundar al gener de 2009, a Düsseldorf (Alemanya).

EQANIE desenvolupa els criteris i els procediments per a l’avaluació i el control de la qualitat en els programes d’estudi de la informàtica. A més, desenvolupa i manté un sistema d’adjudicació d’una certificació de qualitat europea per als programes de grau en informàtica, així com per a la seua protecció i posterior desenvolupament.