- -
UPV
 

Services Provided

Our Commitments

Customer service

Regulations



Courses and other Training

Exams for Accreditation

Self-Learning

Promotion Activities

Support to teaching and research staff

Financial Aid

Consultancy and Translations

Online Resources

Sociolinguistic Data

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
10/11/17
News
Aprèn valencià en PoliformaT amb formats més còmodes i intuïtius

En els cursos de nivells C1 i C2 i en les aules virtuals

El Servei de Promoció i Normalització Lingüística posa a disposició dels usuaris de les aules virtuals i dels cursos dels nivells C1 i C2 un nou format de presentació dels materials docents en els respectius espais de PoliformaT. Fins ara, els continguts docents es trobaven en diversos menús: Continguts, Recursos, Tasques i Exàmens. A partir del curs 2017-2018, s’han importat els materials docents al menú Lliçons (Lessons), en la línia d’innovació que està duent a terme la UPV. Així, els alumnes poden treballar directament en aquest menú, que inclou la possibilitat d’enllaçar directament a les tasques, els exàmens i les activitats, i que permet crear continguts docents interactius, cosa que facilita l’ús de noves metodologies, com ara la classe inversa (flipped classroom).

A més a més, s’han posat a disposició de l’alumnat els continguts lingüístics en format pdf, per tal de facilitar l’estudi i l’aprenentatge. Aquests materials es troben en el menú Recursos:

Aquestes novetats són resultat del pla de millora sobre eficàcia en accions de formació que ha dut a terme l’SPNL i que acaba de finalitzar. Uns altres resultats que s’han obtingut en aquest pla i que s’han dut a la pràctica són l’elaboració d’una guia de tutorització per als cursos en línia i bimodals, i l’augment de l’oferta de grups de conversa.

Més informació:

Servei de Promoció i Normalització Lingüística

Cursos de llengua

Aules virtuals


EMAS upv