- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
Característiques dels cursos

- Cada nivell (120 h) consta de dos mòduls o cursos: un al primer quadrimestre (curs .1, de 60 h, d’octubre a desembre) i un al segon quadrimestre (curs .2, de 60 h, de febrer a maig).

Exemple:

NIVELL

CURSOS

DENOMINACIÓ

DURADA

DENOMINACIÓ

DURADA

C1 (Suficiència)

120 h

C1.1

60 h

C1.2

60 h

 

- Hi ha un període de matrícula per als cursos del primer quadrimestre i un període per als cursos del segon quadrimestre.

- Els dos cursos o mòduls de cada nivell es poden realitzar en un mateix any acadèmic o en diversos. 

- Hi ha dues modalitats de cursos: semipresencials (de tots els nivells) i en línia (dels nivells B2, C1 i C2).

- Es pot combinar la modalitat de curs en un mateix any acadèmic. Per exemple, es pot cursar un mòdul semipresencial en el primer quadrimestre i un mòdul en línia en el segon, o a la inversa.


- La durada de cada un d’aquests cursos és de 60 hores, estructurades de la manera següent:


a) Per als cursos semipresencials:

  • 40 hores de classe presencial.
  • 20 hores d’autoaprenentatge: treball tutorat en l’entorn virtual (PoliformaT) i/o hores de pràctiques als Centres d’Autoaprenentatge de Valencià (CAV).

b) Per als cursos en línia:

  • 60 h de treball en línia, amb tasques obligatòries que cal lliurar al tutor.
  • 1 sessió inicial presencial.

- Els cursos van adreçats a tots els membres de la comunitat universitària (estudiants, PAS, PDI i membres d’Alumni), i a partir del nivell B2 contenen tasques específiques d’expressió escrita i expressió oral per a cadascun dels col·lectius, amb la intenció d’ajudar-los a utilitzar el valencià de forma habitual en el treball o en els estudis a la UPV.
- Durant els períodes no lectius no hi ha classe presencial.

A causa de la COVID-19, les activitats de formació presencial del curs 2020-2021 s’imparteixen a través de Teams.

 

EMAS upv