- -
UPV
 
Carnet de la UPV

El carnet s’obté a través de la inscripció de l’alumne en algun dels plans d’estudi i programes doctorat.

La matrícula o inscripció és obligatòria per a l’obtenció del carnet i altres privilegis que ofereix la Universitat Politècnica als seus alumnes.

Només és possible l’ús d’un sol carnet actiu de la UPV. En cas de tenir habilitat un carnet amb menor prioritat al d’alumne de doctorat, serà anul·lat l’anterior i substituït pel de doctorat. En el cas contrari, quan el carnet que s’estiga utilitzant siga de major prioritat que el de doctorat, serà aquest el que quede actiu, i no es farà cap gestió per a l’emissió del carnet de doctorat.

Sempre prevaldrà el carnet amb major prioritat, d’acord amb la següent llista ordenada de major o menor prioritat:

  • TUI. Jubilat
  • TUI. Personal docent i investigador (PDI)
  • TUI. Personal d’administració i serveis (PAS)
  • TUI. Investigador
  • TUI. Personal docent temporal
  • TUI. Membres del Consell Social
  • TUI. Alumnes de doctorat
  • TUI. Alumne de grau i màster
  • TUI. Becari investigador
  • TUI. Personal del CSIC

La gestió del carnet comença en el moment en què ha sigut validada la matrícula de l’alumne.

El lliurament de les acreditacions es fa a l’Escola de Doctorat. Prèviament, s’haurà remès un correu a l’alumne per a informar-lo.

El carnet es genera amb un venciment ampli (diversos anys), però deixa d’estar operatiu (deixa de ser vàlid) quan conclou el període de carència (1 mes) des de la finalització del curs acadèmic (setembre inclòs), si no s’ha tornat a formalitzar una nova matrícula, o la finalització d’estudis (defensa de tesi doctoral).

El funcionament del carnet és molt similar al d’una targeta de crèdit. Una vegada anul·lat, o inactivat, per la raó que siga, no es pot tornar a activar. En cas de tornar a reunir les condicions que donen dret a usar-lo, se n’emet un de nou.

Podeu trobar més informació en l'enllaç següent.


EMAS upv