- -
UPV
 

Equip rectoral de la Universitat Politècnica de València
Francisco José Mora Mas

Rector

Tel.: +34 963877100 (ext.: 71000)
Fax: +34 963877929 (ext.: 77929)
rector@upv.es


Rosa Puchades Pla

Vicerectora de Responsabilitat Social i Cooperació

Tel.: +34 963879684 (ext.: 79684)
vrsc@upv.es
http://www.upv.es/vrsc
José E. Capilla Romá

Vicerector d'Investigació, Innovació i Transferència

Tel.: +34 963877103 (ext.: 71030)
viit@upv.es
http://www.upv.es/viit
Eduardo Vendrell Vidal

Vicerector d'Estudis, Qualitat i Acreditació

Tel.: +34 963877101 (ext.: 71010)
veca@upv.es
http://www.upv.es/veca
José Manuel Barat Baviera

Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat

Tel.: +34 963877790 (ext.: 77790)
voap@upv.es
http://www.upv.es/voap
María Consuelo Jiménez Molero

Vicerectora de Planificació i Prospectiva

Tel.: +34 963877104 (ext.: 71040)
vpp@upv.es
http://www.upv.es/vpp
José Luis Cueto Lominchar

Vicerector d'Alumnat, Cultura i Esport

Tel.: +34 963879154 (ext.: 79154)
vace@upv.es
http://www.upv.es/vacd
José Millet Roig

Vicerector d'Ocupació i Emprenedoria

Tel.: +34 963879107 (ext.: 79107)
ve2@upv.es
http://www.upv.es/ve2
Virginia Vega Carrero

Vicerectora de Recursos Digitals i Documentció

Tel.: +34 963877106 (ext.: 71060)
vred@upv.es
http://www.upv.es/vred
Marilda Azulay Tapiero

Vicerectora dels Campus i Sostenibilitat

Tel.: +34 963879105 (ext.: 79105)
vcs@upv.es
http://www.upv.es/vcs
Juan Miguel Martínez Rubio

Cap del Gabinet del Rector

Tel.: +34 963877102 (ext.: 71020)
gabrec@upv.es -  international@upv.es
http://www.upv.es/gabrec
UPV
UPV
UPV

EMAS upv