- -
UPV
 

Equip rectoral de la Universitat Politècnica de València
José E. Capilla Romá

Rector

Tel.: +34 963877100 (ext.: 71000)
rector@upv.es


María Salomé Cuesta Valera

Vicerectora d'Art, Ciència, Tecnologia i Societat

Tel.: +34 963879684 (ext.: 79684)
vacts@upv.es
Juan Carlos Cano Escribá

Vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica

Tel.: +34 963877790 (ext.: 77790)
vpoa@upv.es
María Belén Picó Sirvent

Vicerectora d'Investigació

Tel.: +34 963877103 (ext.: 71030)
vinv@upv.es
José Pedro García Sabater

Vicerector de Planificació, Oferta Acadèmica i Transformació Digital

Tel.: +34 963877106 (ext.: 71060)
vpt@upv.es
Débora Domingo Calabuig

Vicerectora de Desenvolupament Sostenible dels Campus

Tel.: +34 963879105 (ext.: 79105)
vcampus@upv.es
Salvador Coll Arnau

Vicerector d'Innovació i Transferència

Tel.: +34 963877104 (ext.: 71040)
vit@upv.es
María Esther Gómez Martín

Vicerectora d'Estudiants i Emprenedoria

Tel.: +34 963879154 (ext.: 79154)
vee@upv.es
Jose Francisco Monserrat del Río

Vicerector d'Internacionalització i Comunicació

Tel.: +34 963877102 (ext.: 71020)
vic@upv.es
María del Val Segarra Oña

Vicerectora d'Organització d'Estudis, Qualitat, Acreditació i Llengües

Tel.: +34 963877101 (ext.: 71010)
vecal@upv.es
Mª Dolores Salvador Moya

Vicerectora d'Ocupació i Formació Permanent

Tel.: +34 963879107 (ext.: 79107)
vefp@upv.es
Santiago Guillem Picó

Vicerrector / Director Delegat de Diàleg Social, Prevenció, Conciliació i Esport

Tel.: +34 963879106 (ext.: 79106 )
vdialogo@upv.es
Carlos Ripoll Soler

Cap del Gabinet del Rector

Tel.: +34 963879100 (ext.: 79100)
gabinete@upv.es
http://www.upv.es/gabrec
UPV
UPV
UPV

EMAS upv