- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Estudiant :: Aprofita els avantatges

Beques i ajudes

Amb la finalitat de garantir el dret de tots els alumnes a cursar estudis universitaris, el Ministeri d'Educació, la Conselleria i la mateixa Universitat Politècnica de València convoquen diverses beques i ajudes.


Ministeri d'Educació i Formació Professional 

El Ministeri convoca beques destinades als alumnes que cursaran estudis universitaris en centres espanyols:


- De caràcter general: per als qui cursen estudis a la seua pròpia comunitat autònoma.


Per a l'adjudicació de la beca és necessari no superar els llindars econòmics establits en la convocatòria. La sol·licitud s'emplena via telemàtica a través de la seu electrònica del Ministeri.Si es pot identificar mitjançant qualsevol dels sistemes de signatura que acceptat la seu electrònica, es podrà completar el procés electrònic de presentació de la sol·licitud adjuntant la documentació necessària. En cas contrari, s'ha d'imprimir i, juntament amb la documentació requerida, presentar-la en el moment de fer la matrícula al centre docent on es cursaran els estudis.Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital 

La Conselleria convoca beques per a la realització d'estudis universitaris a les universitats de la Comunitat Valenciana. Per a l'adjudicació de la beca cal acreditar residència administrativa a la Comunitat Valenciana i no superar els llindars de renda establits per la convocatòria.


La beca consisteix en l'exempció del pagament de les taxes per la prestació de serveis acadèmics universitaris (despeses de matrícula).La sol·licitud i la documentació necessària es presenten via telemàtica a través de l'aplicació de la web de Conselleria. És necessari disposar d'un certificat digital.Universitat Politècnica de València 

La UPV convoca diverses beques o ajudes el règim de presentació i adjudicació de les quals ve fixat en cada convocatòria.


Ajudes d'acció social 

- Convocatòria general: dirigida a alumnes que acrediten una situació personal o familiar d'especial necessitat econòmica i no gaudisquen d'altres beques o ajudes a l'estudi. Aquestes ajudes comprenen l'exempció de l'import de les taxes per serveis acadèmics (import dels crèdits matriculats). El model de sol·licitud es trobarà disponible en la intranet de l'alumne.
- Causa sobrevinguda: es preveuen ajudes per a donar resposta a situacions sobrevingudes en la unitat familiar o en la mateixa persona sol·licitant que li causen un perjudici econòmic greu que puga dificultar-li la continuació dels estudis. La sol·licitud es facilita en la Unitat de Beques del Servei d'Alumnat.Ajudes de menjador 

S'atorguen vals de menjador perquè l'alumne puga consumir a les cafeteries de la UPV. El model de sol·licitud es troba disponible en la intranet de l'alumne.Ajudes tècniques per a alumnes amb discapacitat en col·laboració amb la Fundació CEDAT 

Té per objecte facilitar les ajudes tècniques necessàries per a l'estudi, el transport i la comunicació als alumnes amb necessitats educatives associades a condicions personals de discapacitat, amb la finalitat de facilitar-los l'accés a la formació universitària i el desenvolupament dels seus estudis en condicions d'igualtat. La sol·licitud es trobarà disponible en la mateixa convocatòria d'aquestes ajudes.Beques de col·laboració tipus B 

L'objecte de les becas de colaboración tipo B és completar la formació de l'estudiant de la Universitat Politècnica de València, mitjançant la realització d'un treball pràctic relacionat amb projectes/activitats de R+D+i. Podran optar a aquestes beques els estudiants de grau en els seus dos últims anys, així com a estudiants de màster universitari.


Les convocatòries es publiquen al llarg del curs escolar, i en elles s'estableixen l'objecte formatiu de la beca, requisits, dotació, dedicació, tutor, etc.Beques de cooperació al desenvolupament 

Per a dur a terme estades en altres universitats estrangeres, organitzacions no governamentals (ONG), organismes internacionals i altres entitats amb finalitats socials en el marc dels estudis que cursa l'alumnat (Meridies-Cooperació i Programa de Cooperació al Desenvolupament).Altres beques 

- Beques formatives de col·laboració (tipus A). Tenen com a finalitat la formació del becari mitjançant la realització d'activitats que guarden una relació estreta amb els estudis que l'alumne estiga cursant. A canvi d'una quantia econòmica, els becaris han de desenvolupar una sèrie d'activitats en un departament, centre, institut o servei. Les convocatòries es publiquen al llarg del curs escolar i s'hi estableixen els objectius i les activitats que es pretén desenvolupar, els mèrits que cal valorar, la dedicació setmanal, etc.
- Ajudes d'excel·lència esportiva i a esportistes universitaris d'elit, amb la finalitat de fomentar i impulsar la pràctica esportiva a la UPV. El model de sol·licitud està disponible en la mateixa convocatòria.
- Beques d'intercanvi acadèmic, per a dur a terme estades en altres universitats espanyoles o estrangeres, en el marc dels estudis que cursa l'alumne (Erasmus i Promoe).
Més informació: 


UPV
UPV
UPV

EMAS upv