- -
UPV
 
Foto principal

Gabinet del Rector

El Gabinet del Rector és responsable de coordinar els recursos que la Universitat disposa en matèria de comunicació institucional i de promoure i impulsar la participació dels alumnes i el professorat en programes nacionals i internacionals d'intercanvi acadèmic. Així mateix, coordina la política d'internacionalització i les accions que la Universitat realitza en diversos països en matèria docent i d'investigació. És també responsable de la docència no reglada i acreditació en idiomes estrangers i castellà. Coordina les relacions institucionals.

Del Gabinet del Rector depenen l'Àrea de Comunicació, Protocol, l'Àrea d'Intercanvi Acadèmic, l'Àrea d'Acció Internacional i l'Àrea de Centre de Llengües.


EMAS upv