- -
UPV
 
Foto principal

Secretaria General

La Secretaria General és un òrgan de naturalesa transversal que s'encarrega dels assumptes jurídics, normatius i de règim electoral, competencial i disciplinari que proposen o produïsquen els diferents òrgans col·legiats i unipersonals de la Universitat


EMAS upv