- -
UPV
 
Informació pública
Secretaría General Informació pública  ...
Projecte de normativa de condicions de permanència en els estudis de doctorat en la Universitat Poliècnica de València - TERMINI TANCAT
Termini d'informació pública del Projecte de normativa de condicions de permanència en els estudis de doctorat en la Universitat Politècnica de València
Informació Pública del Projecte de normativa dels estudis de Doctorat en la Universitat Politècncia de València - TERMINI TANCAT
Termini d'informació pública del Projecte de normativa dels estudis de Doctorat en la Universitat Politècncia de València
Informació Pública del Projecte de normativa reguladora d'Empreses basades en coneixement de la Universitat Politècnica de València - TERMINI TANCAT
Termini d'Informació Pública del Projecte de normativa reguladora d'Empreses basades en coneixement de la Universitat Politècnica de València
Informació Pública de la proposta de fusió de Departaments (DITT) - TERMINI TANCAT
Termini d'Informació Pública de la proposta de fusió dels Departaments d'Enginyeria i Infraestructura dels Transports i Enginyeria del Terreny en un nou Departament d'Enginyeria dels Transports i del Terreny (DITT).
Proposta de Normativa d'Organització Acadèmica (NOA) de la Universitat Politècnica de València - TERMINI TANCAT
Termini de participació pública de la Proposta de Normativa d'Organització Acadèmica (NOA) de la Universitat Politècnica de València
Informació Pública del Projecte de modificació del Reglament de Règim Electoral de la Universitat Politècnica de València - TERMINI TANCAT
Termini d'Informació Pública del Projecte de modificació del Reglament de Règim Electoral de la Universitat Politècnica de València

EMAS upv