- -
UPV
 

Servicios que prestamos

Compromisos que asumimos

Atención al usuario

NormativaCursos y más formación

Pruebas de acreditación

Autoaprendizaje

Actividades de promoción

Apoyo al PDI

Ayudas

Asesoramiento y traducciones

Recursos en línea

Datos sociolinguísticos

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
Certificats

 

A partir del dia 7 de juliol s’expedirà i es posarà a disposició de les persones examinandes que hagen obtingut la qualificació d’apte el certificat corresponent al nivell assolit. En cap cas s’emetran certificats provisionals.

 

La superació de les proves dona dret a un certificat de competència lingüística, que és equivalent al de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, segons l'Ordre 7/2017, de 2 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l'homologació i la validació d'altres títols i certificats.

 

- Descàrrega de certificats: El certificat de competències que s’obté en superar les proves és un certificat signat electrònicament, amb codi de verificació, que pots consultar i descarregar en el Portal de Formació de la UPV. 

 

- Validesa de certificats


- Equivalències entre certificats


EMAS upv