- -
UPV
 

Servicios que prestamos

Compromisos que asumimos

Atención al usuario

NormativaCursos y más formación

Pruebas de acreditación

Autoaprendizaje

Actividades de promoción

Apoyo al PDI

Ayudas

Asesoramiento y traducciones

Recursos en línea

Datos sociolinguísticos

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
Presentació de la llengua

Aprèn valencià des de casa: vídeos de presentació de la llengua en “Aprèn valencià amb Polimèdia”

Els vídeos ens introdueixen a la realitat social i geogràfica de la llengua.

 

La UPV, per mitjà del Servei de Promoció i Normalització Lingüística, ofereix vídeos de presentació de la llengua en l’apartat “Aprèn valencià amb Polimèdia”, un dels recursos d’Aprèn valencià des de casa.

 

Els vídeos de presentació de la llengua constitueixen una introducció al català/valencià: on es parla; quanta gent el parla i l’entén; quins dialectes geogràfics comprèn i com s’agrupen; com es caracteritzen aquests dialectes tant pel que fa a la fonètica i la fonologia com al lèxic i a la morfosintaxi (en aquest darrer cas, centrant-se en un tret concret de gran valor emblemàtic: la desinència de la 1a persona del singular del present d’indicatiu); i finalment, quines són la realitat social actual i les perspectives de futur d’aquesta llengua europea de dimensions mitjanes.

 

Continguts dels vídeos:

 

 

Docents dels vídeos: professorat de formació i assessorament lingüístics del Servei de Promoció i Normalització Lingüística.

Destinataris: totes aquelles persones que hi estiguen interessades.

 

Més informació: Aprèn valencià amb Polimèdia

 

Servei de Promoció i Normalització Lingüística

www.upv.es/bondia

spnl@upv.es

Facebook: /spnlbondia

Twitter: @spnlbondia

Instagram: @spnlbondia

 


EMAS upv