- -
UPV
 
NORMATIVA ESTATAL
Alumnes Normativa NORMATIVA ESTATAL  ...
Reial decret321Kb
43/2015, de 2 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenaciķ dels ensenyaments universitaris oficials, i el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat

EMAS upv