- -
UPV
 

SERVEI D'ALUMNAT

Accés a la universitat Alumnes de 1er 2n cicle grau Beques Escola de doctorat Màster universitari Títols
portada

El Servei d'Alumnat és un servei administratiu de caràcter central de la UPV, la funció del qual es dirigeix fonamentalment als alumnes, tant pel que fa als preuniversitaris com als de primer, segon i tercer cicle (Doctorat).

Com a unitat central, coordina procediments i actuacions relacionades amb els alumnes matriculats en títols oficials de la UPV, gestionant a través de les diverses unitats administratives que conformen el Servei d'Alumnat els processos relacionats amb la gestió d'alumnes: preinscripció i admissió, matrícula, reconeixement de crèdits, reconeixement d'activitats, avaluació per currículum, permanència i progrés, beques i títols.


EMAS upv