- -
UPV
 
Beques
La Unitat de Beques duu a terme la gestió corresponent a les sol·licituds presentades per a l'obtenció de beques o ajudes, convocades pel Ministeri d'Educació i Ciència, la Generalitat Valenciana, el Govern del País Basc, així com les que afecten les convocatòries realitzades per la mateixa universitat.
Unitat de Beques Camí de Vera, s/n 46022 Tel.: (+34) 963877701 Fax. +34 963877904

EMAS upv