- -
UPV
 
Normativa
Títols Normativa  ...
Tots els documents es troben en format imprimible PDF. Si no teniu l'Adobe Acrobat Reader, descarregueu-lo clicant a la icona:
Reial decret 889/2022, de 18 d'octubre344Kb
S'estableixen les condicions i els procediments d'homologació, de declaració d'equivalència i de convalidació d'ensenyaments universitaris de sistemes educatius estrangers i pel qual es regula el procediment per a establir la correspondència al nivell del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior dels títols universitaris oficials pertanyents a ordenacions acadèmiques anteriors.
Mès informació

EMAS upv