- -
UPV
 
Alumnes
La Unitat d'Alumnes gestiona els processos que afecten els límits d'admissió, la coordinació amb centres de la UPV propis i adscrits, la convalidació d'estudis, els crèdits de lliure elecció i els trasllats d'alumnes, així com la tramitació de recursos i de reclamacions.

EMAS upv